Hoop voor Israel, Project: Inloophuis Dimona

Hoop in Dimona

Albert en Esther Knoester reiken daar op die plaats in de woestijn letterlijk een beker koud water aan de mensen daar. Om zo door deze contacten De boodschap van Hoop te delen en door te geven.
Recent is er een opvang geopend voor de kansarme en verslaafde medemens. Zonder uw en jullie hulp kan het niet, mogen ze op u en jullie steun rekenen?

Organizer

Bert Noteboom
Organizer
Almere Haven, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.