Hip replacement surgery for Ediau

*English translation below 

Ediau Solomon is een jongen van 23 jaar oud en woont bij zijn ouders in het dorpje Obalanga in het noordoosten van Uganda. Ediau heeft sinds zijn 16 ernstige artrose en kan inmiddels bijna niet meer lopen. Naast constante pijn kan hij enkel met krukken nog kleine afstandjes afleggen. Zijn toestand blijft verergeren en zonder medische hulp ziet zijn toekomst er zeker niet rooskleurig uit. De streek waar hij leeft is voornamelijk agrarisch gebied. Men leeft er van landbouw en vee. Ook zijn vader heeft een klein stukje land waar hij enkele koeien houdt. Hiermee kan het gezin zichzelf bedruipen. Normaal zullen de kinderen dit stukje land en het vee bij ouderdom van de ouders overnemen. Echter gezien Ediau’s handicap zal dat onmogelijk zijn.  
 
43180842_1604493027263271_r.jpeg
Deze crowdfunding is gestart op verzoek van mijn tante Truus Groenendijk. Truus is een gepensioneerde hoofdzuster die nu een ziekenhuis en school voor kinderen met leerstoornissen in Ococia, Uganda beheerd.  

Ediau en zijn vader klopten bij Truus aan voor hulp. Truus heeft Ediau doorgestuurd naar Corsu, een orthopedische kliniek nabij Kampala om röntgenfoto's te laten maken. Na overleg met een Italiaanse arts is de conclusie getrokken dat operatie de oplossing is om de pijn weg te nemen en Ediau weer mobiel te krijgen. 

Ediau kan dus wel geholpen worden. Met kunstheupen zou hij weer zelfstandig kunnen lopen en werken en daardoor zichzelf kunnen onderhouden. Echter zit aan zo’n complexe operatie een behoorlijk kostenplaatje. De operatie voor 1 heup zal zo’n 6000,- euro kosten. Dit is een astronomisch bedrag voor de familie en onhaalbaar omdat bij elkaar te sprokkelen. 

In eerste instantie zal er 1 heup worden vervangen, de meest slechte. Dit zal het grootste gedeelte van de pijn al weg gaan nemen. Na minimaal een jaar revalidatie kan pas gekeken worden naar de andere heup. 

Ik hoop dat jullie Ediau kunnen helpen! Alvast heel erg bedankt namens Ediau en zijn familie! 
 
========================= English =================== 
 
Ediau Solomon is a 23-year-old boy who lives with his parents in the village of Obalanga in northeastern Uganda. Ediau has had severe osteoarthritis since he was 16 and is now almost unable to walk. In addition to constant pain, he can only cover small distances with crutches. His condition continues to worsen, and without medical help his future certainly doesn't look bright. The region where he lives is mainly agricultural. They live from agriculture and livestock. His father also has a small piece of land where he keeps a few cows. This allows the family to support itself. Normally, the children will take over the land and cattle from the parents. However, given Ediau's handicap, that will be impossible.
 
This crowdfunding started at the request of my aunt Truus Groenendijk. Truus is a Dutch retired head nurse who now runs a hospital and school for  children with learning disabilities in Ococia, Uganda. 

Ediau and his father turned to Truus for help. Truus sent Ediau to Corsu, an orthopedic clinic near Kampala for X-rays. After consultation with an Italian doctor, it was concluded that surgery is the solution to remove the pain and to get Ediau walking again. 

So Ediau can be helped. With artificial hips he would be able to walk and work once again and thus, support himself. However, such a complex operation comes at a considerable cost. The operation for 1 hip will cost about 6,000 euros. This is an astronomical amount for the family. 

Initially, 1 hip will be replaced, the worst. This will take away most of the pain. After at least a year of rehabilitation, it is only possible to look at the other hip.
 
I hope you can help Ediau! Thank you very much on behalf of Ediau and his family!

Donations

 See top
 • Uwe Hopf 
  • €150 
  • 1 mo
 • D.I.R. van der Brugge 
  • €10 
  • 2 mos
 • Sander van Leeuwen 
  • €50 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €25 
  • 2 mos
 • Paul Hamer 
  • €25 
  • 2 mos
See all

Organizer

Arjan Goudzwaard 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more