Eid fonden / Eid Foundation

Eid Foundation Borlange is a part off the Swedish-Somali sobriety association. The foundation was created primarily because of the lack of common Eid celebrations in our city, but also because we see segregation among Muslims increases when it comes to who we celebrate Eid with or in which mosque we pray in daily as well as Eid prayers.

Why the Eid Foundation is part of a sobriety association is because we have seen a normalization of the use of drugs and alcohol during the celebrations for various reasons in young adults.

Growing up in a socioeconomic family has always been difficult but extra difficult during the holidays, especially if you are several children in the household where you as a parent prioritize food on the table and roof over your head instead of Eid activities for the children. As a child you do not understand it, but have their own desire what you want to do during Eid as to find fun activities with their friends and get presents. The most hard thing is to get to school after the holidays where you have to lie what you have done during Eid and what gifts you have received.

The feeling and anxiety never disappears even when you get older so drugs and alcohol are used to dampen the anxiety instead of celebrating it as desired as kid but that time is over now.

With the Eid Foundation, we want to create different activities to promote them different target groups to show that together we can create Eid festivities that fit everyone's wallet but also counteract the normalization of alcohol and drugs regardless of the reason.

Right now we are looking for money to develop the concept and get the opportunity to organize various events to market us but also give an insight into what we can achieve. We need more money than we asking, but with the help of "GofundMe" we want to collect some of the money while working in other platforms as well as methods.

Our future vision is that we will be so big that we want to get visitors from all over Dalarna recurring during them both the holidays and be an inspiration city for others.


Eid fonden Borlänge är en verksamhet i Svensk-Somaliska nykterhetsföreningen. Verksamheten skapades först och främst på grund av avsaknad av gemensamma Eid firande i vår stad, men även för att vi ser segregation bland muslimer ökar när det kommer till vilka vi firar Eid med eller i vilken moské vi ber i dagligen samt Eid bönerna.

Varför Eid fonden är en del av en nykterhetsförening är för att vi har sett en normalisering av användandet av droger och alkohol under högtiderna av olika anledningar hos ung-vuxna.

Att växa upp i en socioekonomisk familj har alltid varit svårt men extra svårt under högtiderna speciellt om man är flera barn i hushållet där man som förälder prioritera mat på bordet och tak över huvudet istället för Eid aktiviteter för barnen. Som barn så förstår man inte det utan har sin egen önskan vad man vill göra under Eid som att hitta på roliga aktiviteter med sina kompisar och få presenter. Det mest jobbigast är att komma till skolan efter högtiderna där man tvingas ljuga vad man har gjort under Eid och vilka presenter man har fått.

Känslan och ångesten försvinner aldrig även när man blir äldre så används droger och alkohol för att dämpa ångesten istället för att fira det så som man önskat som liten men den tiden är förbi nu.

Med Eid fonden vill vi skapa olika aktiviteter för att främja dem olika målgruppen för att visa att tillsammans kan vi skapa Eid festligheter som passar allas plånbok men även motarbeta normaliseringen av alkohol och droger oavsett anledningen.

Just nu söker vi pengar för att utveckla konceptet och få möjligheten att anordna olika event för att marknadsföra oss men även ge en inblick i vad vi kan åstadkomma. Vi behöver mer pengar än så men med hjälp av "GofundMe"  önskar vi samla in en del av pengar samtidigt arbeta i andra platformer samt metoder.  

Vår framtida vision är att vi ska bli så stora att vi önskar få besökare från hela Dalarna återkommande under dem både högtiderna och vara en inspiration stad för andra.

Donations


No donations yet. Be the first to help.

Organizer 


Abdirashid Daud 
Organizer
Borlänge, W, Sweden
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more