Help moeders in Sri Lanka om hun kind te vinden

Moeders in Sri Lanka zijn op zoek naar hun kinderen die vaak onvrijwillig ( onder dwang of gestolen) zijn afgestaan ter adoptie. 

Wereldwijd zijn er 11.000 kinderen uit Sri Lanka ter adoptie afgestaan. Met ongeveer 70% van de adoptiedossiers is gefraudeerd en zijn zowel afstandsmoeder als adoptie ouders bedrogen over de geschiedenis van hun kind.

Hierdoor is het voor alle partijen nagenoeg onmogelijk om aan de hand van hun dossier herenigt te worden met hun familie. De moeders zijn nu vaak in de laatste fase van hun leven en hun laatste wens is om nog eenmaal hun kind te zien.

Daarom zetten wij ons in om deze moeders te voorzien van DNA-kits zodat via DNA verwantschap onderzoek moeders en kinderen kunnen herenigd worden.

Want niet alleen geadopteerden zijn opzoek naar hun familie, ook hun families zijn op zoek naar hen! 

Een DNA kit kost 70 euro.
Vorig jaar hebben we al 50 moeders geholpen aan een DNA-kit.

Help jij ons mee om in 2019 dit aantal te verdubbelen

Hartelijke groet,
Amanda, Mila en Wendy
Sri Lanka-DNA

www.srilanka-dna.org 

Organizer

Amanda Janssen
Organizer
Nieuwegein, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.