Help me heal from Trauma, Narcistic abuse and EHS

As long as I can remember I am not really present in the moment. Most of my life has been me living in a survival mode. Recently I discovered I recognize myself in the following: 
 
I read in the book: "Get out your head" a reference to the book: "The Haunted Self" about traumatized people. Two terms are described about the Dissociative Identity Disorder (DID). ANP and EP.  
ANP stands for Apparently Normal Personality. Someone with ANP ('s) does everything he can to avoid getting into contact with feelings and situations that reminds him of the traumatic event. So, a part of yourself is suppressed. If it would come into contact with the feelings alone it would overwhelm the person.  
EP stands for Emotional part of the Personality. Someone with EP ('s) stay stuck in the traumatic event. The trauma keeps repeating itself. What causes the person to be scared most of the time, is ashamed of itself and finds itself disgusting.  
 
These terms describe exactly what I am going through right now in my life. Most part I am not fully here and lose contact with myself (dissociate), I suppress my feelings (mostly unconsciously), notice a lot of pain in my body what I can't carry alone, occasionally get overwhelmed by fear and try to get away from situations that trigger and overwhelm me (what happens very fast).  
 
In 2016 I got burned-out from all the inner and outer stimuli. I had to stop with my education Social Work to recover.  
___________________________ 

Some more than a year now I've following an alternative therapy called Rebalancing. What fits me perfectly. It's a therapy that enables me to be present with whatever there is to feel inside my body. The combination of touch and presence helps me to feel safe enough to feel what there is to feel inside my body. What results in not having to run away from my pain and gradually experience less dissociation. In this year I have welcomed a lot of emotions that were suppressed. Most of it so far was grief.  

In the time between sessions I mostly live in survival mode. After a while I notice that my head takes over and walk around dissociated again. What means that I lost contact again with my true self. The pain then feels unbearable alone. When the next session arrives, I come back from dissociating. Together with the Rebalancer I am able to develop enough carrying capacity so that I can heal the next piece of pain. Pain that is asking for attention. This way I am integrating pieces of all the traumatic events that have happened in my life. 

Since I mostly life in a survival mode I am quickly drained of my energy and I have a hard time to relax. I noticed that I can relax when I feel and express my pain/emotions. Unfortunately, most of the time I am not able to be carry out the emotions.  
 
Electro hyper sensitivity (EHS) 
Next to my emotional baggage my body also shows symptoms of electro hyper sensitivity. What means that my body reacts with stress when exposed to electromagnetic fields (EMF).  

I live in the Netherlands where there is continuously exposure to electromagnetic fields from 1G, 2G, 3G and 4G. I feel a constant pressure on my head, burning sensations on my head, difficulty with concentration/remembering, increased heart rate, feeling awake most of the time, sleep problems (difficulty falling asleep and staying asleep, sleeping very light). What results in me being not rested in the morning and stressing my body out that way as well.  

When people are close to me with their mobile phones fully on, I can feel the electromagnetic fields inside my body. I also feel the wireless signal from a Wi-Fi router getting the same symptoms I described above. You can read more about electromagnetic hyper sensitivity on www.jolietalks.com.  
*(I have been interviewed regarding my EHS symptoms. This documentary is available soon. I will post the link when it's available.) 

The combination of me living mostly in a survival mode as a result from dissociation and having electromagnetic sensitivity symptoms wears me out. Because of that most of the time I feel exhausted mentally, emotionally and physically. That's why I am not able to work, how badly I want to.  
 
Hence, I come to GoFundMe for financial help. Who wants to help me make my body a safe place to be in. That I don't have to dissociate anymore and have integrated every piece of pain/emotion of the traumatic event (s). Thus, me being present in the current moment and able to live (finally ). My expectation is that my sensitivity for electromagnetic fields will decrease when my body is healed from the trauma's.  
 
How will I spend the money from the donations? 
I will use the money to pay for the Rebalancing (therapy) sessions. Every session cost me 50 euro.  
The problem I am facing is that my health insurance no longer compensates for my "alternative" therapy sessions (already used my 10 times 40 euro's this year). If my financial situation allows for it, I wish to upgrade to two times a week instead of the current one time per week. 
 
Thank you very much for reading my story. I will thank every person for their donation personally.

 

DUTCH

___________________________

Zo lang ik mij kan herinneren ben ik niet aanwezig in het hier en nu. Grotendeels van mijn leven leef ik in een overlevingsmodus. Recentelijk heb ik ontdekt dat ik mij herken in het volgende: 

Ik lees in het boek: "Kom uit je hoofd" een verwijzing naar het boek: "Het belaagde zelf" over getraumatiseerde mensen. Twee termen worden beschreven die gaan over een dissociatieve stoornis. Namelijk ONP en EP.  

ONP staat voor Ogenschijnlijke Normale Persoonlijkheidsdelen. Iemand met ONP ('s) doet zijn best om zoveel mogelijk weg te blijven van situaties en gevoelens die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis. Waarbij dus een gedeelte van jezelf onderdrukt is. Als het alleen in aanraking komt met deze gevoelens dan overweldigt het de persoon.  
EP staat voor Emotionele Persoonlijkheidsdelen. Iemand met EP ('s) blijft emotioneel hangen in de traumatische gebeurtenis. Het trauma herhaalt zich steeds. Wat er dus voor zorgt dat degene voortdurend bang is, walgt van zichzelf en zich regelmatig schaamt.  

In beide termen herken ik hoe ik momenteel door het leven ga. Grotendeels van de tijd ben ik er niet helemaal en verlies ik het contact met mijzelf, sluit ik mij af voor mijn gevoelens (vaak onbewust), merk ik veel pijn die ondraaglijk lijkt/voelt, word ik regelmatig overspoelt met angst en probeer ik zo 'goed' mogelijk weg te blijven van situaties die mij overweldigen (wat al snel gebeurt). 

In 2016 raakte ik ook burn-out van alle overweldigende innerlijke prikkels en prikkels van buitenaf. Ik moest daarom stoppen met mijn opleiding SPH om te herstellen.  
___________________________ 

Iets meer dan een jaar volg ik nu een therapie die bij mij past. Een therapie die mij in staat stelt om wél aanwezig te zijn met wat er in mijn lichaam te voelen valt. Dit is Rebalancing. Een combinatie van aanraking en aanwezigheid helpt om mij veilig genoeg te voelen om te voelen wat er allemaal aan pijn aanwezig is in mijn lichaam. Waarbij ik dus niet hoef te vluchten voor mijn pijn en geleidelijk wat minder snel dissociatie ervaar. In dit jaar heb ik veel emoties mogen verwelkomen die onderdrukt waren. Zo heb ik al veel verdriet kunnen toelaten.  

Tussen de sessies door leef ik grotendeels in een overlevingsmodus. Ik leef grotendeels in mijn hoofd en merk dat ik redelijk snel gedissocieerd 'rondloop'. Wat betekent dat ik het contact met mezelf weer kwijt ben. De pijn is namelijk al gauw weer ondraaglijk alleen. Eenmaal bij de sessie kom ik weer 'terug' van dissociatie en doe ik samen met de Rebalancer weer draagkracht op om het volgende stuk pijn te kunnen helen. Pijn wat vraagt voor aandacht. Waardoor ik steeds stukjes integreer van alle traumatische gebeurtenissen.  

Aangezien ik grotendeels in een overlevingsmodus leef ben ik gauw door mijn energie heen en heb ik veel moeite om te ontspannen. Ik heb gemerkt dat ik pas kan ontspannen als ik kan zijn met mijn pijn/emoties. Laat ik nou net het grootste gedeelte van de tijd niet deze emoties kunnen dragen. 


Elektrohypersensitiviteit (EHS) *
Naast mijn emotionele bagage vertoon ik ook elektrohypersensitiviteit (EHS) klachten*.  
Wat betekent dat mijn lichaam ook reageert met stress als het blootgesteld wordt aan elektromagnetische velden (EMV).  
Ik woon in Nederland waar continu blootstelling is aan elektromagnetische velden van 1g,2g,3g,4g. Ik voel continu een druk op mijn hoofd, brandend hoofd, moeite met concentreren/onthouden, verhoogde hartslag, wakker gevoel hebben de hele tijd, problemen hebben met inslapen, in slaap blijven (vaak wakker worden), licht slapen. Wat ervoor zorgt dat ik amper uitgerust ben in de ochtend en op die manier ook veel stress zet op mijn lichaam.  

* (Voor mijn elektrohypersensitiviteit klachten ben ik eens geïnterviewd. De documentaire is binnenkort beschikbaar. De link zal volgen wanneer deze beschikbaar is.)  

De combinatie van de gevolgen van dissociatie en elektrohypersensitiviteit put mij uit. Ik ben dan ook de meeste tijd mentaal, emotioneel en fysiek heel moe. Het lukt mij daarom ook niet om te werken, hoe graag ik dat ook zou willen.  

Vandaar dat ik nu ook naar GoFundMe kom voor wat financiële hulp. Wie wil mij helpen om mijn lichaam een veilige plek te maken om in te zijn, zodat ik niet meer hoef te dissociëren vanwege de overweldigende pijnen/emoties. Zodat ik aanwezig kán zijn in het huidige moment en werkelijk kan leven (eindelijk ). Mijn verwachting is ook dat de gevoeligheid voor elektromagnetische velden ook minder wordt als mijn lichaam geheeld is van trauma's. 

Waar wil ik de donaties voor gebruiken? 
De donaties wil ik gebruiken voor de betaling van de Rebalancing sessies. Die mij nu 50 euro per sessie kost. Ik loop er namelijk tegenaan dat ik deze sessies niet vergoed krijg (meer) van mijn ziektekostenverzekering aangezien het alternatieve therapie is (de 10 x 40 euro per jaar ben ik al door heen). Als mijn financiële situatie dat zou toe laten zou ik graag twee keer in de week willen in plaats van de huidige één keer in de week.  

Heel erg bedankt voor het lezen van mijn verhaal. Ik zal iedere persoon persoonlijk bedanken voor zijn donatie.  

Donations

No donations yet. Be the first to help.

Organizer 

Mark Ten Kleij 
Organizer
Gieterveen, NL
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more