Help Macho genezen van FIP

Help het leven te redden van een kitten die levensreddende medicijnen nodig heeft

We hebben jouw hulp nodig om ons kitten te redden dat lijdt aan een dodelijk virus.

Macho was een speelse, liefdevolle kitten totdat hij werd getroffen door FIP (Feline Infectious Peritonitis), een ernstige virale infectie die snel doodt als hij niet vroeg wordt behandeld.

Dagen na de eerste symptomen kon Macho niet staan, zijn buik was erg opgezwollen en hij had koorts. Macho was in nood en we vreesden het ergste; onze geliefde kitten zou binnen een maand kunnen overlijden.

Gelukkig herkende onze dierenarts Macho's ontstoken ogen, onstabiele gang en opgezwollen buik als FIP en gaf hij pijnstillers om de onmiddellijke effecten te verzachten.

Maar Macho zal een intensieve kuur van 12 weken met nieuw gereguleerde medicatie nodig hebben om kans te hebben om te overleven, zeiden dierenartsen.

Dat betekent 84 dagen dure injecties en pillen, die ons minstens 3.000 euro kosten. En we moeten om uw hulp vragen.

We wisten dat we zo snel mogelijk moesten beginnen voor Macho en we konden hem niet meer zien lijden, dus besloten we deze week (17 juni) met de medicatiekuur te beginnen en zouden we ons later zorgen maken over de kosten.

Maar we hebben niet zulke grote sommen geld. Ik ben weduwe,gehandicapt en kan niet werken, dus ik zie geen andere manier om onze arme Macho te redden; we moeten uw hulp vragen.

We moeten dringend 3.000 euro inzamelen als we Macho's leven willen redden, om ons hoop te geven.

Mijn zoon en ik waren er kapot van toen we onze twee familiekatten verloren, niet lang nadat mijn man een paar jaar geleden stierf. Na verloop van tijd verwelkomden we twee nieuwe kittens, Macho en Rocky, in ons kleine gezin en de gedachte om lieve Macho te verliezen aan zo'n vreselijke ziekte is te veel om te verdragen.

Dierenartsen geloven dat Macho kan worden gered als hij de volledige medicatiekuur krijgt. Macho is een vechter met een sterke wil om dit te verslaan. Hij is heel braaf geweest, hij nam elke avond zijn injectie, at meer en knuffelde zelfs 's avonds met zijn broer Rocky.

We hebben goede hoop op zijn herstel. We kunnen hem niet laten sterven alleen vanwege de extreme behandelingskosten. Alsjeblieft, we hebben alleen wat hulp nodig.

Als je wat geld kunt missen om ons te helpen, doneer dan zoveel je kunt. Erica


Help save the life of a kitten in need of lifesaving drugs
We need your help to save our kitten who is suffering from a deadly virus.
Macho was a playful, loving kitten until he was struck down by FIP (Feline Infectious Peritonitis), a serious viral infection that kills fast if not treated early.
Days after the first symptoms, Macho couldn’t stand, his belly was badly swollen and he had a fever. Macho was in distress and we feared the worst; our much-loved kitten would be dead before the end of the month.
Thankfully, our vet recognised Macho’s inflamed eyes, unstable walk and distended belly as FIP and gave painkillers to ease the immediate effects.
But Macho will need an intensive 12-week course of newly regulated medication if he has chance to survive, vets said.
That means 84 days of expensive injections and pills, costing us at least 3,000 Euro. And we need to ask for your help.
We knew time was running out for Macho and we couldn’t see him suffer any more, so we decided to start the course of medication this week (19 June) and would worry about the cost later.
But we don’t have such large sums of money. I am a disabled widow and unable to work, so I can’t see any other way to save poor Macho; we need to ask for your help.
We urgently need to raise 3,000 Euro if we are to save Macho’s life, to give us hope.
My son and I were devastated when we lost our two family cats, not long after my husband died a few years ago. In time, we welcomed two new kittens, Macho and Rocky, into our small family and the thought of losing sweet Macho to such a horrible sickness is too much to bear.
Vets believe Macho can be saved if he gets the full course of medication. Macho is a fighter with a strong will to beat this. He’s been really good, taking his injection every evening, eating more and even snuggling up with his brother Rocky in the evenings.
We have high hopes for his recovery. We cannot let him die just because of the crippling cost of treatment. Please, we just need some help.
If you can spare some money to help us, please donate however much you can. Erica

Donations (32)

See top
 • Anonymous
  • €10 
  • 3 mos
 • Kim Nas
  • €10 
  • 3 mos
 • Dawn Walsh
  • €10 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 3 mos
See all

Organizer

Erica Van Gaalen
Organizer
Nijmegen

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.