Help Gaia center om voort te bestaan

Steun Gaia center in Rotterdam!

Zoveel mensen hebben last van stress en eenzaamheid, zeker in deze tijd van Corona. Gaia center biedt plek om te kunnen ontspannen. Met heerlijke massages en reiki behandelingen. Wat maakt Gaia center zo bijzonder? De holistische aanpak waarbij zowel lichaam als geest in harmonie worden gebracht! De massages zijn lichamelijke aanrakingen en dringen door tot het helen van de spieren en stimuleert de doorbloeding.  Met respect voor de natuur zijn alle oliën biologisch. De energetische Reiki massages bieden een diepere ontspanning en heling van trauma's.  Met de Reiki cursussen kun je zelf ook meer leren over deze eeuwenoude Japanse techniek. Voorheen waren er ook Yogalessen maar door de Corona maatregelen zijn deze gestopt. Bij Gaia center word je altijd verwelkomd met thee en zachte geuren.

Gaia center biedt verschillende Treatments:
Ontspanningsmassage
Traditionele Hawaiiaanse Lomi Lomi massage
Holistische massage
Reiki energetische massage
Reiki cursussen 

Kijk op https://www.gaiacenter.nl voor meer informatie.

 

Gaia center is vorige zomer opgezet door Yasmin Fris.  Dit is waarom Gaia center steun nodig heeft. Help Gaia center voort te bestaan.

Waar is het geld voor nodig?

Gaia center heeft een mooie start gemaakt in juni 2020 maar is door Corona getroffen. Daarnaast moet er een nieuw pand gezocht worden. Na een tijd van veel eenzaamheid in de maatschappij zijn massages nu nodig en toegestaan. Hierdoor is er een kans om Gaia center uit te breiden en daarmee werkgelegenheid te creëren. Het gedoneerde geld zal worden gebruikt om het nieuwe pand klaar te maken en voor marketing. Voor ontspanning is een warme en fijne sfeer essentieel.

4250 Verhuizen en inrichten welkom hal, leslokaal en massagekamers. 
750 Marketing

Steun Gaia center!

Doneer  €10 en ontvang 5% korting op een treatment naar keuze
Doneer  €20 en ontvang 10% korting op een treatment naar keuze
Doneer  €50 en ontvang 20% korting op een treatment naar keuze
Doneer €100 en ontvang 50% korting op een treatment naar keuze
Doneer  €200 en ontvang 20% korting op een Reiki 1 cursus 
Doneer  €500 en ontvang 50% korting op Reiki 1 cursus
Doneer  €740 en ontvang 75% korting op Reiki 1 cursus
Doneer €1000 en ontvang 50% korting op Reiki cursus 1 en 2

Wat anderen van Gaia center vinden:

"De Lomi Lomi massage was echt super fijn, zo heerlijk om weer met zoveel aandacht en warmte aangeraakt te worden. Heel fijn hoe Yasmin aanwezig is, vond het heerlijk. Vond ook de afwisseling tussen zacht en druk heel fijn. Yasmin voelde precies waar ik het nodig had."

Over de oprichter Yasmin Fris:

"Mijn leven begon te stromen toen ik Yoga ontdekte. De effecten waren zo positief en ze veranderden de manier waarop ik naar de wereld kijk. Vanuit een gevoel van verbondenheid reisde ik de wereld rond. Omdat ik de wereld als een school zag, volgde ik mijn yoga-lerarenopleiding in India, leerde ik over massage in Thailand en Reiki in Mexico. Met het Gaia-centrum zet ik een nieuwe stap richting mijn dromen. Ik zie een wereld voor me met meer zorg, vrijheid en gezondheid."

Het doel is om 5000 in te zamelen en een nieuw pand in Rotterdam te openen! Dit is alleen mogelijk met jouw steun. Je helpt hiermee mijn droom door te zetten en ontspanning, verbinding en aandacht voor jezelf en je medemens te creëren! 

 

--- English below ---

 

Support Gaia center in Rotterdam!

So many people suffer from stress and loneliness, especially in this time of Corona. Gaia center offers space to relax. With wonderful massages and reiki treatments. What makes Gaia center so special? The holistic approach in which both body and mind are harmonized! The massages are physical touches and penetrate to heal the muscles and stimulate blood flow.  With respect for nature all oils are organic. The energetic Reiki massages offer a deeper relaxation and healing of trauma. With the Reiki courses you can also learn more about this ancient Japanese technique. Previously there were also Yoga classes, but these have been stopped due to the Corona measures. At Gaia center you are always welcomed with tea and soft fragrances.

Gaia center offers different Treatments:
Relaxation massage
Traditional Hawaiian Lomi Lomi massage
Holistic massage
Reiki energetic massage
Reiki courses

Visit https://www.gaiacenter.nl for more information.What is the money needed for?

Gaia center has made a good start in June 2020 but has been hit by Corona. In addition, new premises must be sought. After a time of much loneliness in society, massages are now necessary and allowed. This provides an opportunity to expand Gaia center and thus create employment. The donated money will be used to prepare the new building and for marketing. A warm and pleasant atmosphere is essential for relaxation.

4250 Moving and furnishing welcome hall, classroom and massage rooms.
750 Marketing

Support Gaia center!

Donate € 10 and receive a 5% discount on a treatment of your choice
Donate € 20 and receive a 10% discount on a treatment of your choice
Donate € 50 and receive a 20% discount on a treatment of your choice
Donate € 100 and receive a 50% discount on a treatment of your choice
Donate € 200 and receive a 20% discount on a Reiki 1 course
Donate € 500 and receive a 50% discount on Reiki 1 course
Doneer  €740 and receive a 75% discount on Reiki 1 course

Doneer €1000 and receive a 50% discount on Reiki 1 & 2 course

What others think of Gaia center:

"The Lomi Lomi massage was really nice, so wonderful to be touched again with so much attention and warmth. Very nice how Yasmin is present, loved it. Also liked the alternation between soft and pressure. Yasmin felt exactly where I was. needed it. "


About the founder Yasmin Fris:

"My life started to flow when I discovered Yoga. The effects were so positive and they changed the way I see the world. From a sense of connection I traveled the world. Seeing the world as a school, I followed my yoga teacher training in India, I learned about massage in Thailand and Reiki in Mexico. With the Gaia center I take a new step towards my dreams. I envision a world with more care, freedom and health. "

The goal is to collect 5000 and open a new building in Rotterdam! This is only possible with your support. You help me to continue my dream and to relax, connect and pay attention to yourself and your fellow human beings!


Organizer

Yasmin Fris
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.