Help deze doofblinde man zijn droom waar te maken

Hallo allemaal, zijn jullie benieuwd wie ik ben?
Wie ben ik?
Ik ben Driss Oukake (hij/hem) [Hij draagt een bril, hij zit achter het scherm met zijn zwarte trui aan met witte achtergrond].
Ik kom uit Groningen, ik ben 28 jaar. Ik ben doofblind. Zoals je misschien al in de video merkt beheers ik de Nederlandse Gebarentaal en Ik heb daarnaast ook een Syndroom van Usher en type 1. Dit betekent dat ik doof ben geboren en rond de tien jaar oud last kreeg van nachtblindheid. En dat mijn zicht in de toekomst zal afnemen. De kans bestaat er dat ik blind zal worden.
Waarom zet ik hier een filmpje?
Afgelopen jaar heb ik mijn studie maatschappelijke zorg 4 afgerond. Daarom ben ik ontzettend trots op mezelf en ook omdat ik ben geslaagd als persoonlijk begeleider! Ik heb hier heel veel van geleerd, door op mezelf te reflecteren, confrontaties aan te gaan, te ontdekken welke kwaliteiten ik in me heb, welke verbeterpunten er zijn, hoe ik in de praktijk de samenwerking met collega’s kan aangaan, enzovoort. Ik wil altijd blijven leren. Daarom wil ik graag verder studeren aan het HBO. Nu wil ik graag een tussenjaar in het buitenland studeren, zodat ik mijzelf kan ontwikkelen aan de hand van dove en/of doofblinde rolmodellen. Ook wil ik inspiratie opdoen, mijn zelfvertrouwen verhogen en ook mijn kennis van de Engelse taal bevorderen.
Wat is het doel?:
Mijn droom is om volgend schooljaar naar de Gallaudet University te gaan. Deze universiteit heeft leerzame programma’s voor doofblinde mensen en daar wil ik heel graag leren. Helaas kan ik een schooljaar in Gallaudet University niet volledig zelf betalen. Ik heb daarom jouw hulp nodig om mijn droom waar te kunnen maken.
Wil je mij helpen die droom waar te maken? Dat kan door een kleine of grote donatie te doen op deze pagina. Wil je graag helpen, maar kun je niet doneren? Geen probleem, dan kun je dit filmpje delen. Hiermee help je mij ook!
Alles bij elkaar hoop ik 50.000 euro in te zamelen. Meer informatie over dit geldbedrag vind je via deze link op de website van Gallaudet University, compleet met een foto van de begroting! https://issuu.com/gallaudetuniversity/docs/finanical_aid_2019-20_proof_5
Als het bedrag boven de 50.000 euro uitkomt, zal ik dat doneren aan Ushersyndroom Stichting. Ze hebben financiering nodig voor nieuwe ontwikkelingen, zodat het Ushersyndroom behandelbaar zal worden rond 2025. Dit betekent dat mensen met het Syndroom van Usher weer beter kunnen worden! Meer informatie? Kijk op de website: https://ushersyndroom.nl
Wil je meer weten? PM me dan via Instagram of Facebook.
Ik bedank jullie alvast enorm voor welke bijdrage of hulp dan ook en ook voor het bekijken van mijn video.
Liefs,
Driss Oukake.
Montage film: Bram Schoenmaker
Audio stem vertaling: Maartje Miedma
Ondertiteling: Driss Oukake

ENGLISH TEXT:

Hello everyone, are you already curious who I am?

Who am I?
I'm Driss Oukake (he/him) [He wears glasses, sits behind the screen with black sweater with white background] I'm from Groningen, I'm 28 years old. I am deafblind. As you may notice in the video, I speak Dutch Sign Language and I also have Usher Syndrome and type 1. This means that you were born deaf and will suffer from night blindness around 10 years old. And that my sight will decrease in the future. Chances are I'll probably go blind.

Why am I posting a video here?
Last year I graduated with study (social care 4) and I am very proud of myself that I completed this study and I also passed as a personal supervisor! I have learned a lot from it, reflecting on myself, entering into confrontations, what qualities I have in myself, what points for improvement there are, how I can cooperate with colleagues in practice, etc. Learning will never stop and I am eager to learn, that is why I want to I would like to continue studying at HBO. For now I would like to study abroad for a gap year, so that I can develop myself through such as deaf and/or deafblind role models, gain inspiration, increase my self-confidence and also promote English language!

What is the goal?:
I have a dream to attend Gallaudet University next school year. Gallaudet University has an instructive program for the deafblind and I really want to learn that. Unfortunately, I cannot fully pay for a school year at Gallaudet University myself, so I need your help to make my dream come true.

Do you want to help me fulfill my dream? You can do this by making a small or large donation on this page. If you would like to help, but can't donate? No problem, you can share this video. This is how you help me with this too!

All together I hope to raise 50,000 euros. More information about this amount of money can be found at this link on the website of Gallaudet University and with a photo of the budget! https://issuu.com/gallaudetuniversity/docs/finanical_aid_2019-20_proof_5

And I will donate the amount on top of 50,000 euros to the Usher Syndrome Foundation.
They need funding to run their new developments so that it will become treatable around 2025! This means that people with Usher Syndrome will be stopped. More information? Click on the website: https://ushersyndrome.nl

Do you have questions or doubts? PM me on Instagram or Facebook! Or else contact us by email: [email redacted]

I thank you so much in advance for any contribution or your help and also watching this video

Love,
Driss Oukake.

Editing film: Bram Schoenmaker
Audio voice translation: Maartje Miedma
Subtitles: Driss Oukake:

Donations (128)

 • Lissa Zeviar
  • €50 
  • 2 mos
 • Edwin Gille
  • €50 
  • 5 mos
 • Sabrina Jahan
  • €10 
  • 6 mos
 • Chris Riddell
  • €20 
  • 6 mos
 • Maartje Miedema
  • €50 
  • 6 mos

Organizer

Driss Oukake
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.