Gwirfoddoli yn Bali/ Volunteering in Bali

Mi fyddai'n mynd ar drip i Bali, Indonesia i wirfoddoli a threulio amser gyda plant y wlad mis Awst 2020  gyda tair ffrind. Bydd hyn yn fuddiol i mi gyda fy nghwrs yn y Brifysgol gan adael i mi roi blas ar yr iaith Gymraeg iddynt, yn ogystal â Saesneg. Byddaf yn mynychu ysgolion, cartrefi plant amddifad ac ati er mwyn eu dysgu a'u helpu mewn unrhyw ffordd posib. Mae'r sefydliad yn trefnu teithiau ledled y byd i geisio sicrhau bywydau gwell iddynt mewn gwlad trydydd byd, felly dw i'n falch iawn o gael bod yn rhan o'r prosiect anhygoel sy'n cynnig yr holl bethau. Yn sicr bydd hyn yn agoriad llygaid ac yn ffordd anhygoel i helpu plant llai ffodus gan geisio eu haddysgu gan nad oes ganddynt yr arian i sicrhau system addysg fel sydd ganddom yma yng Nghymru. Byddai unrhyw gyfraniad yn meddwl y byd i mi ac mi fyswn yn ddiolchgar iawn am unrhyw fath o rodd! Diolch yn fawr iawn!


I will be going on a trip to Bali, Indonesia to volunteer and visit some children next August, 2020 with three friends. This will benefit me with my course at the University and allow me to give them a taste of the Welsh language, as well as English. I will be attending schools, orphanages etc to learn and help them in any way possible. The organization plan trips around the world to try and achieve a better life for them as a third world country, therefore I'm delighted to be a part of this amazing project that offers so many things. This will certainly be an eye opener and an amazing way to help less fortunate children and try to educate them as they haven't got the money to fund an education system like we have in Wales. Any donation would mean the world to me and I would be very grateful for any kind! Thank you very much!

Donations

 • Anonymous 
  • £15 
  • 10 mos
 • caryl thomas 
  • £10 
  • 11 mos
 • Elis Smith 
  • £10 
  • 11 mos
 • Anonymous 
  • £5 
  • 11 mos
 • Anonymous 
  • £20 
  • 11 mos

Organizer

Gweno Martin 
Organizer
Pwllheli, Wales, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more