Goota keenya bira ha dhaabannu!

Kafyaaloo Tafarraa jedhama, guyyaa lama dura mana hidhaa Qaallittii dhaa ba'e. Obboleessi keenya Kafyaaloo Tafarraa barnoota isaa Yuuniversitii waggaa sadaffaa xumuree boqonnaaf gara maatii osoo galaa jiruu rasaasaan miilla isaa rukutamee mana hidhaa gale. Erga mana hidhaa galeen booda miilla isaa isa fayyaa irraa kutan. Miilli inni rasaasaan rukutames irraa cite. Kana qofa miti, reebicha hamaa fi gudiraa hammana hin jedhamnetu irratti raawwate. Sammuu isaa fi qaama isaa guutuu tu miidhame. Hojjetatee nyaachuu hin danda'u. Namoonni akkuma isaa mana hidhaa ba'an dhibbaan lakkaa'aman gargaarsa keenya barbaaduni. Garuu kan obboleessa keenya adda. Obboleessi keenya kun gargaarsa hatattamaa barbaada... Oromoon wal malee homaa hin qabu. Kanaaf Obboleessa keenya kana waan dandeenyeen bira ha dhaabannu. Galatoomaa30650474_1529180545151679_r.jpeg30650474_1529180593830067_r.jpeg

Donations (0)

 • Endrias Sime 
  • $50 
  • 18 mos
 • Rashad Ahmed 
  • $100 
  • 18 mos
 • Mulatu Hurisa 
  • $50 
  • 18 mos
 • chera Kiya  
  • $50 
  • 18 mos
 • Hiluf Tekle  
  • $20 
  • 18 mos
See all

Organizer

Habtamu Lamu 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more