Hersenletsel | Steun jij mij bij een nieuw begin?

(For English see below)

Begin september 2017 veranderde mijn leven op een manier die ik nooit had verwacht. Na een bizarre val thuis bleek ik zowel nek- als hersenletsel te hebben opgelopen. Twee jaar later en een lang revalidatietraject verder heb ik nog dagelijks last van de gevolgen. Een aantal onderdelen van mijn hersens werken niet zoals ze zouden moeten en daardoor is het verwerken van prikkels en informatie zacht gezegd een uitdaging. Ik ben continue moe, snel overprikkeld, vergeetachtig en heb concentratieproblemen. Overzicht houden en dingen tegelijk doen is moeilijk. Dit betekent dat ik veel niet meer kan, bepaalde situaties moet vermijden en dat wat wel kan áltijd gepland moet worden. Dit leidt tot een behoorlijk beperkt leven. Werken als beleidsadviseur is lastig en mijn sociale cirkel wordt steeds kleiner. Iets wat ik moet accepteren en waar ik mee moet leren omgaan volgens de artsen in Nederland. Makkelijk gezegd maar dat scenario is eigenlijk te verdrietig voor woorden.

Gelukkig is er hoop. Via via hoorde ik over een programma in de VS dat niet gericht is op ‘leren omgaan met’ maar op genezing! Too good to be true? Toch niet, er zijn intussen al veel Nederlanders met succes behandeld, waaronder iemand die ik ken.

CognitiveFX in Utah heeft een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode ontwikkeld die nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast, maar die tot nu toe al meer dan 1000 mensen met traumatisch hersenletsel heeft geholpen. Ik heb 26 augustus de intake bij CognitiveFX gehad en ze denken dat ze mij kunnen helpen, ik kan er in februari 2020 terecht.
De behandeling is echter duur en wordt niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars. De behandeling duurt een week en kost, inclusief ticket, verblijf en na-traject thuis van 8 maanden ongeveer €15.000. Een heleboel geld, geld dat ik helaas ook niet op mijn bankrekening heb staan, maar ik wil deze kans op een normaal leven niet voorbij laten gaan.  Dus besloot ik om deze crowdfunding op te zetten om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Wil je mij helpen mijn kwaliteit van leven terug te krijgen en een nieuwe start te maken? Elke bijdrage is meer dan welkom! Je hebt mijn eeuwige dankbaarheid :-)

P.S. Check de updates voor meer details over mijn verhaal!

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

At the beginning of September 2017 my life changed in a way that I never expected. After a bizarre fall at home I appeared to have sustained both neck and brain injuries. Two years later and after a long rehabilitation process, I still suffer from the consequences on a daily basis. Certain parts of my brain do not work as they should do and that makes the processing of external stimuli and information is, to put it mildly, a challenge. I am tired all the time, get easily over-stimulated, I suffer from memory loss and concentration problems. Keeping an overview and multitasking is difficult. This means there's a lot I can't do anymore, that I have to avoid certain situations and that those things that are possible must always be planned. This leads to a fairly limited life. Working as a policy advisor is difficult and my social circle is getting smaller. Something I have to accept and have to learn to deal with according to the doctors in The Netherlands. Easy to say but that scenario is actually really sad.

Fortunately there is hope. Via via I heard about a program in the US that is not aimed at "learning to deal with the situation" but at healing! Too good to be true? Apparently not, a lot of people (incl. 100+ from The Netherlands) have already been successfully treated, including someone I know.

CognitiveFX  in Utah has developed a groundbreaking, innovative and unique treatment  that is not used anywhere else in the world in this way, but has so far helped more than 1,000 people with traumatic brain injury. I had the intake with CognitiveFX on 26 August and they think they can help me, I can go there in February 2020.
However, the treatment is very expensive and is not reimbursed by Dutch health insurers. The treatment lasts a week and costs around € 15,000, including ticket, stay and guidance once you get home (I will have to continue to do a lot of exercises for about 8 months). A lot of money, money that unfortunately I don't have in my bank account, but I don't want to let this chance of a normal life pass by. So I decided to set up this crowdfunding to get the required amount together.

Do you want to help me get my quality of life back and make a new start? Every contribution is more than welcome! You have my eternal gratitude :-)

P.S. Check the updates for more details about my story!

Donations (0)

 • Etienne Haneveld 
  • €20 
  • 20 hrs
 • Maurits Schuijf 
  • €5 
  • 21 hrs
 • IJsbrand Straatman 
  • €15 
  • 1 d
 • Ellen Hoo 
  • €15 
  • 1 d
 • Janneke Bairstow 
  • €40 
  • 2 d

Organizer 

Sanne van Minderhout 
Organizer
Oudewater, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more