Geef Eva Kans

Tijdens mijn vakantie op Sicilië bereikte mij een noodkreet uit Oekraïne van Valentina onze tolk/vertaalster in dat land van de stichting waarvan ik secretaris ben (Stichting Caritas Ukraine Holland). Zij vroeg mij behulpzaam te zijn bij een actie voor de dochter van haar vriendin die ernstig ziek was. Omdat de stichting niet werkt voor individuele personen en/of geld inzamelt voor een dergelijke actie voorzag ik dat ik op die manier niet zou kunnen helpen. Ik vroeg daarom meer informatie over de ziekte en voor wie het was en waarom er behoefte was aan hulp van onze kant. Ik kreeg toen het volgende verhaal: Het betreft Eva Zahladko, een meisje van amper 5 jaar, dat ongeveer een jaar geleden ziek werd, griep dacht men. Maar ook na 4 dagen week de koorts niet en werd ze verder onderzocht. In haar zij onder de ribbenboog kreeg ze opeens ook een vreemde bult en de arts vreesde dat het alles toch ernstiger was dan het zich eerst liet aanzien. In een kliniek in Kiev is er vervolgens een CT-scan gemaakt en toen bleek dat de vermoedens juist waren. Eva kreeg de diagnose ziekte van Wilms of nefroblastoom. Dit is een typische vorm van kanker bij jonge kinderen welke zich in de (bij)nieren openbaart. Inmiddels heeft Eva een operatie ondergaan waarbij de tumor en de aangetaste nier zijn weggenomen. Deze operatie is niet geheel zonder problemen verlopen, de tumor is bij de operatie opengebarsten en er zijn weefselresten en kwaadaardige cellen in de buikholte terecht gekomen. Een vervolgoperatie was noodzakelijk waarbij al twee uitzaaiingen zijn weggenomen. Desondanks is er al weer sprake van een derde uitzaaiing en Eva kan in Oekraïne niet met veel kans op succes verder worden behandeld. Haar ouders hebben hun toevlucht gezocht bij een gerenommeerde Israëlische universiteitskliniek die denken haar met goed gevolg te kunnen helpen met een operatie waarbij de uitzaaiing(en) worden weggenomen maar tegelijk een stamcel-transplantatie moet plaatsvinden. Op die manier kan worden voorkomen dat de ziekte zich gelijk weer voordoet. De kosten van alleen deze ingreep zijn zo'n $ 25.000,00, terwijl het totale kostenplaatje door de kliniek is begroot op $ 200.000,00. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag en onmogelijk voor de ouders om zo maar even op te hoesten. In Oekraïne is er geen ziektekostenverzekering, zoals wij die kennen en ook de medische wetenschap en gezondheidszorg in het algemeen laten zich niet vergelijken met de stand van zaken op dat gebied in de West-Europese landen. Eva zelf leeft al meer dan een jaar van operatie naar operatie en van bestraling naar chemokuur met de zwaarst mogelijke chemische doseringen, toch spreekt uit haar oogopslag nog steeds een levenslust, die gezien de toestand, verwondering wekt. Toen Valentina een beroep op mij deed voor Eva een soort reddingsactie hier op te zetten heb ik dat aanvankelijk geprobeerd via onze stichting en andere instanties die goede doelen-ondersteuning hoog in het vaandel hebben, maar ik kwam niet snel veel verder en de tijd dringt. Daarom heb ik besloten mij persoonlijk in te zetten via crowdfunding, want het liet mij niet los en ik had er geen vrede mee dat er niets gebeurde. Ik realiseerde mij dat ik zonder er veel voor te doen of te laten toch echt veel kon doen. Als er voldoende bekendheid aan wordt gegeven is het ook niet nodig dat de persoonlijke bijdragen zo hoog zijn want vele kleintjes maken  immers ook een grote. En niet geschoten is zeker mis en het beeld van dat vrolijke levenslustige meisje met het Mickey Mouse mondkapje bleef me achtervolgen!! Daarom vraag ik iedereen die de moeite heeft genomen dit te lezen behalve zelf een (kleine) bijdrage te doen ook de berichtgeving via alle sociale media te delen, zodat de actie wijd verbreid wordt. Mocht u niet via dit medium geld willen storten maar wel een bijdrage willen leveren aan deze reddingsoperatie kunt u er voor kiezen om dat bedrag te storten op een door mij voor dit doel leeggemaakte spaarrekening bij een Nederlandse bank. Ik zal er dan voor zorgdragen dat dat geld ook daadwerkelijk voor de behandeling van Eva wordt gebruikt. In dat geval kunt u het bedrag overmaken op de navolgende rekening:  NL 95 ABNA 0550 2498 77 ten name van HP Boersma met vermelding hulpactie Eva. Eva heeft in haar land geen platform als een tv-serie "De Helden van het Maxima", die aandacht voor haar situatie kan genereren. In Oekraïne zijn wel vergelijkbare acties opgestart. Ik wil u graag van de stand van zaken op de hoogte houden, als u daar prijs op stelt.

Donations (0)

 • Mariia Stefanyshyn 
  • €20 
  • 4 mos
 • Vadym Yaremchuk 
  • €50 
  • 4 mos
 • Ihor Bondar 
  • €10 
  • 4 mos
 • Peter Bommer 
  • €20 
  • 5 mos
 • Henny Pouw 
  • €25 
  • 5 mos
See all

Organizer and beneficiary

Henk En Lidia Boersma 
Organizer
Alkmaar, NL
Linda Boersma 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more