Fleur naar Florence!

Mijn naam is Fleur Stebis en ik ben, ondanks mijn jonge leeftijd, aangenomen bij The Florence Academy of Art. Een klassieke (kunst)opleiding waar ik alleen maar van kan dromen!

Met aanbevelingsbrieven van grote kunstenaars als Henk Helmantel, Egbert Modderman, Carolien van Olphen en Svetlana Tartakovska op zak, ben ik al een beetje op weg om mijn droom te gaan verwezenlijken!

Helaas is het collegegeld extreem hoog (15.750,-) en kom ik door mijn leeftijd (ik ben nu 16 jaar) niet in aanmerking voor beurzen (minimale leeftijd is 18 jaar). Voor steun via de studiefinanciering moet de opleiding erkend worden. En helaas, ook hier heb ik nog geen positief nieuws over ontvangen. Natuurlijk probeer ik aan alle kanten geld te verdienen, maar dit bedrag is wel heel erg groot!

Mijn oudste zus Romy gunt het mij enorm om naar deze academie te gaan en is inmiddels een crowdfundingactie begonnen. Nu hoop ik dat u mee wilt doen!

Voor elke 10,- die u stort ontvangt u een lot om kans te maken op een schilderij van een persoon of dier. Deze zal ik dan schilderen wanneer ik in Italië ben.

Via deze link kunt u mij met een bijdrage steunen:
https://gofund.me/66375fb2

Als u daarna even een appje naar 06-40791912 stuurt, ontvangt u uw lot via Romy.
Alvast heel erg bedankt!

Voor alle mensen die al gestort hebben...
Super bedankt en uiteraard ontvangen jullie ook een lot /of loten!

Liefs,
Fleur Stebis

[English:]

My name is Fleur Stebis and I have been accepted, despite my young age, to The Florence Academy of Art. A classical (art) education that I can only dream of! With letters of recommendation from great artists such as Henk Helmantel, Egbert Modderman, Carolien van Olphen and Svetlana Tartakovska in my pocket, I am already a bit on my way to realizing my dream!

Unfortunately the tuition fee is extremely high (15.750,-) and because of my age (I am now 16 years old) I am not eligible for scholarships (minimum age is 18 years old). For support through student loans, the course must be accredited. And unfortunately, I have not yet received any positive news about this either. Of course I try to earn money on all sides, but this amount is very large!

My oldest sister Romy really wants me to go to this academy and has started a crowdfunding campaign. Now I hope you want to participate!

For each 10,- you deposit you will receive a lot for a chance to win a painting of a person or animal. I will then paint this when I am in Italy.

Through this link you can support me with a contribution:
https://gofund.me/66375fb2

If you send an app to 06-40791912, you will receive your lot through Romy.
Thank you very much!

For all the people who have already paid...
Super thanks and of course you receive a lot / or tickets!
Love,
Fleur Stebis

Sharing is appreciated!
 • Maarten van Meerwijk
  • €100 
  • 12 mos
 • roos Béauce
  • €20 
  • 13 mos
 • Anonymous
  • €30 
  • 13 mos
 • Anonymous
  • €5 
  • 16 mos
 • Atze Walsweer
  • €50 
  • 17 mos
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (4)

Romy Stebis
Organizer
Fleur Stebis
Team member
Karin Kingma
Team member
Madelief Stebis
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.