Environmental Volunteering Camp

(en Català a sota)

Associació GENS - Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat (Low-tech and Sustainability Research Group) is a non-profit organization based in the rural area of Font-Rubí, in the province of Barcelona. It was founded in 2019 to face, in a holistic way, the ecological, economical, and social challenges of our time, with a focus on sustainability and local community empowerment.

Our mission is to lead and promote change towards new paradigms that are respectful to life in all its forms. To that end, we promote networking and community building, we launch educational and informative actions, we design tools for sustainable development, we engage in social justice activities and we experiment with low-tech archetypes.

Our goals include:

1. Building alliances with society, public and private organizations to promote disruptive and multidisciplinary initiatives for sustainability.
2. Conduct open access research in areas related to sustainability and traditional technologies.
3. Promoting critical thinking on the human condition, relationships, and needs.
4. Protecting nature and cultural heritage.
5. Promoting individual empowerment.
6. Provide people with support, advice, social integration opportunities, skills, and knowledge.

Our activities include:

1. Developing learning and research experiences in traditional and low-tech subjects.
2. Sharing and disseminating alternative and sustainable lifestyles through seminars and workshops.
3. Lobbying for nature conservancy and sustainable management.
4. Protecting nature and cultural heritage through land stewardship projects involving volunteering.

We work for:

1. Socially vulnerable people.
2. Local people.
3. People committed to sustainability and nature conservancy.
4. Society, public and private organizations.

GENS is a member of Xarxa per la Conservació de la Natura ("Nature Conservancy Network") which promotes and advises land stewardship projects.

We are running this campaign to get funds for the construction of our Tipi volunteering camp.

51638026_1602618847406585_r.jpeg
The funds will be used for:

✔ Buying cotton or linen canvas for the Tipis. - 1000€
✔ Buying tools for the construction of the Tipis. - 500€
✔ Getting a windpump to supply water to the camp. - 8000€

This camp will be hosting our international volunteering team and some of our staff during research and farming labors. Through the experience of living in a Tipi, we rediscover nature and simplicity, connected with human needs focusing on what really matters.

As our first volunteering project is starting next January 2021 and there are still plenty of things that need our attention we'd like to raise the money before November 15th.

The donors will benefit from a series of rewards:
25 to 50€ contribution - camp guided visit + natural heritage educational activity
50 to 100€ contribution - participation in the camp set up + Tipi construction seminar + pdf guide “Construïm un tipi” (in Catalan) + lunch
from 100€ contribution - a night in a Tipi + wild dinner + breakfast + pdf guide “Construïm un tipi” (in Catalan)

Photography by Thomas Despeyroux, Maher el Aridi, Rik Mayes

------------------------------------------------CAT------------------------------------------------------
L’Associació GENS - Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat és una organització sense ànim de lucre amb seu a Font-Rubí (Alt Penedès). L’entitat neix el 2019 amb l’objecte de donar resposta, de manera holística, els reptes socials,econòmics i ambientals del nostre temps a través de la promoció de la sobirania local i l’experimentació en models sostenibles.

La nostra missió és liderar i promoure la transició cap a paradigmes respectuosos amb la vida en tots els seus aspectes. Teixim xarxes locals, organitzem activitats formatives, dissenyem eines per al desenvolupament sostenible, ens comprometem amb les causes de justícia social i experimentem arquetips naturistes.

Els nostres objectius inclouen:

1.Establir sinergies amb la societat, organismes privats i públics per promoure iniciatives disruptives i multidisciplinars orientades a la sostenibilitat.
2. Fer recerca d’accés obert en àmbits relacionats amb la sostenibilitat i les tecnologies tradicionals.
3. Promoure el pensament crític en els aspectes relacionals, d’humanitat i economia.
4. Protegir el patrimoni natural i cultural.
5. Potenciar la capacitació individual i la sobirania col·lectiva.
6. Proveir assistència, assessorament, oportunitats d’integració, habilitats i coneixements.

La nostra activitat inclou:

1. Desenvolupar experiències educatives i de recerca en sostenibilitat i tecnologies tradicionals.
2. Compartir i disseminar maneres de viure alternatives i sostenibles a través de seminaris i tallers.
3. Actuar com a grup d’interès per a la defensa del patrimoni natural i la sostenibilitat.
4. Protegir el patrimoni natural i cultural a través de projectes de custòdia del territori comptant amb voluntariat.

Treballem per:

1. Persones en situació de vulnerabilitat.
2. La comunitat local.
3. Persones compromeses amb la sostenibilitat i la conservació de la natura.
4. La societat, entitats privades i públiques.

GENS és membre de la Xarxa per la Conservació de la Natura, entitat que promou i assessora iniciatives de custòdia del territori.

Hem iniciat aquesta campanya per aconseguir fons per a la construcció del futur campament de Tipis pels voluntaris.

51638026_1602619549476488_r.jpeg
Els diners els dedicarem a:

✔ Comprar la lona de cotó o lli per als Tipis. - 1000€
✔ Comprar eines i altres materials per a la construcció dels tipis.. - 500€
✔ Aconseguir un molí per subministrar aigua al campament. -  8000€

Al campament s’hi allotjarà l’equip de voluntaris internacionals i part del nostre personal durant les activitats de recerca i la feina a camp. A través de l’experiència de viure en un Tipi volem redescobrir la natura i la senzillesa, conectar amb les necessitats més humanes concentrant-nos en allò que realment importa.

El nostre primer projecte de voluntariat començarà el proper mes de gener de 2021 i encara tenim molta feina a fer. Per poder treballar amb temps ens agradaria poder aconseguir els fons pel projecte abans del 15 de novembre de 2020.

Per agrair les aportacions que rebem, les persones que ho demanin, acreditant la donació amb el rebut de l’entitat bancària, podran beneficiar-se de:

✔ Aportació de 25 a 50€ - visita guiada al campament + activitat d’interpretació del medi natural
✔ Aportació de 50 a 100€ - participació en el muntatge dels tipis + formació sobre la construcció de tipis + guia en pdf “Construïm un tipi” (en català) + dinar
✔ Aportació de 100€ o més - una nit en un tipi + sopar silvestre + esmorzar + guia en pdf “Construïm un tipi” (en català)


Fotografia de Thomas Despeyroux, Maher el Aridi, Rick Mayes

Donations

 • Anonymous 
  • €100 
  • 6 d

Organizer

Eduard Ferrer Font 
Organizer
L Alzinar, CT, Spain

 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more