Rruga Gozdecit- Road to Gozdec

Ju Lutemi kontriboni për fondin tonë i cili ka qëllimin për ndërtimin e rrugës së Gozdecit që do ta Lidhte këtë fshat me qëndrën e Trieshit . Ky fshat ka mbetur si i vetmi fshat pa rruge atomobilistike në Malësi.përveç ,bukurive Natyrore që posedon ky fshat,ka ni pamje Natyrore, me bukuri te rralla në Malësinë ton. Me poshtë to postojmë disa fotografi nga ky fshat i cili pret të Lidhet me Malësinë Rruga do të jetë e gjat 5 Km . Ndërtimi irrugës sipas parashikimve parapake do të kushtojë-120,000 € Please contribute to this fund which is designated for the road to be built to connect the village of Gozdec with the center of Trieshi region. The village of Gozdec is the only village Left out and which the road connects to Malësi. Beside of nature beauty, Village has the best view of Malësi. Below post few scenes from this village which is waiting to be connected with the rest of Distillation of this road roughly estimated 5 km , how much is gonna cost. To build this road proximately €120,000 euros.

We would like to thank everyone for donating to our campaign. Once we reach our goal the funds will be sent overseas to a third party in which will begin the process of constructing the road to Gozdec. The road will connect the village of Gozdec to the center of Trieshi.  Again thank you for your support. We will keep you updated!
 • Nikola Bojaj 
  • $200 
  • 32 mos
 • Nikol M. Nikprelaj 
  • $100 
  • 50 mos
 • Mirash Gj. Camaj 
  • $100 
  • 50 mos
 • Semir Gjokaj 
  • $15 
  • 51 mos
 • Gjokë Gojçaj 
  • $200 
  • 51 mos
See all

Organizer

Tony Dedivani 
Organizer
Bronxville, NY