Dorota's -Intravenous feeding pump

Hello everyone,

Me and my mom are asking for your help. We are raising money for our cousin Dorotka (she lives in Poland) to buy a  "FEEDING PUMP" (its not covered by medical insurance) but she will not survive without it. We have 30 days to raise $5000.  
Please help us, she deserves a chance to live. (PL below)
Love,
Monika&Ania


Here is here story...

My name is Dorota, I am 47 years. I have a great son who is my whole world !

It will be 4 years since I was diagnosed with an invasive breast cancer. On April 1st 2014, I had a mastectomy including my entire armpit and all lymph nodes.
I tried to get back to a normal life after chemotherapy, work as much as possible but its wasnt meant to be, it turned out that I had thymoma, another cancer :(
It was removed in February 2016, another surgery but I can do it, I told myself. 
The crisis came with March of last year. I underwent the 7th surgery of the small intestine, which was eventually completely removed.  
Due to the lack of absorption  of nutritional values, I went through feeding beyond the intestinal pathway. I was given a vascular port in April in May, but unfortunately the port was banned and finally removed in September, in November another one was implanted on the side of the amputated breast but it became clogged after giving the first diet.

Parenteral nutrition consists in the supply of all essential nutrients (proteins, carbohydrates, fat and electrolytes, trace elements and vitamins) - directly to the  veins in order to do that you need a Pump for parenteral nutrition. 

I need your help, because I am no longer able to do it on my own.  I do not have the energy to work, my daily activities begin to give me troubles.
Since I was a child  I went thru a total of 17 surgeries and I am not afraid of them but I want to stay in this world not only for my son but also other people who need me. 

I  can not do it alone without the help of others, which is why I am asking you to help so I can eat,live and give the love back !

Dorota(PL version)


Witamy wszystkich,

Ja i moja mama prosimy o waszą pomoc. Zbieramy pieniądze dla naszej kuzynki Dorotki (która mieszka w Polsce) na zakup "POMPY ZYWIENIOWEJ" (nie pokrywa jej ubezpieczenie medyczne), ale bez niej nie przeżyje. Mamy 30 dni na zgromadzenie 5000 $.
Pomóż nam, ona zasługuje na szansę życia. (PL poniżej)

Monika i AniaNazywam się Dorota, mam 47 lat. Mam wspaniałego syna, który jest całym moim światem!

To będzie 4 lata odkąd zdiagnozowano u mnie inwazyjnego raka piersi. 1 kwietnia 2014 r. Wykonałam mastektomię obejmującą całą pachę i wszystkie węzły chłonne.
Próbowałam wrócić do normalnego życia po chemioterapii, pracować jak najwięcej, ale nie było to zamierzone, okazało się ze mam kolejnego raka :(
Został usunięty w lutym 2016 r., Kolejna operacja, ale mogę to zrobić, powiedziałam sobie.
Kryzys pojawił się w marcu zeszłego roku. Przeszłam wtedy 7ma operację jelita cienkiego, które ostatecznie zostało całkowicie usunięte.
Ze względu na brak absorpcji wartości odżywczych, przeżyłam karmienie poza jelitową drogą. Dostałam port naczyniowy w kwietniu w Maju, ale niestety port został zakazony i ostatecznie usunięty we Wrześniu, w Listopadzie kolejny port został wszczepiony po stronie amputowanej piersi, ale został zatkany po podaniu pierwszej diety.


Żywienie pozajelitowe polega na dostarczaniu wszystkich niezbędnych składników odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze i elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy) - bezpośrednio do żył, aby można było uzyskać pompę do żywienia pozajelitowego.

Potrzebuję twojej pomocy, ponieważ nie jestem już w stanie zrobić tego sama. Nie mam energii do pracy, moje codzienne zajęcia zaczynają dawać mi kłopoty.
Odkąd byłam dzieckiem przeszedłam wsumie 17 operacji i nie boję się ich, ale chcę pozostać na tym świecie nie tylko dla mojego syna, ale także dla innych osób, które mnie potrzebują.
Nie mogę tego zrobić sam, bez pomocy innych, dlatego proszę was o pomoc, abym mógła jeść, żyć i oddać miłość!

Dorota
 • Irena Pantelemoniyk 
  • $50 
  • 37 mos
 • Malgorzata Kruzel 
  • $45 
  • 42 mos
 • Gosia Mazur 
  • $50 
  • 43 mos
 • Ewa Mazurkiewicz 
  • $50 
  • 43 mos
 • Catia Scodro 
  • $20 
  • 43 mos
See all

Organizer

Anna Szalkowska 
Organizer
Norridge, IL
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more