Main fundraiser photo

In Loving Memory of Dacian Racz

Donation protected
"I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day—and not only to me, but also to all who have longed for his appearing." 2 Timothy 4:7-8

In the wake of a profound loss, we gather together as a family and community to honor the memory of Dacian, loving husband, devoted father, and a devout servant of Christ.

The purpose of this fundraiser is to support Dana, his wife, and the children during this challenging time of loss and transition. The funds raised will be used to provide the family with the necessary financial assistance to cover immediate expenses, such as funeral arrangements, medical bills, and daily living costs.

As we contribute to this fundraiser, we not only honor Dacian's memory but also extend a helping hand to a family in need. Any donation, big or small, will make a meaningful difference in their lives, and together, we can make sure they feel the love and support of a caring community.

----

"M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, şi nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui." 2 Timotei 4:7-8

Cu durere profundă în suflet, venim împreună ca familie și comunitate pentru a onora memoria lui Dacian, soț iubitor, tată devotat și slujitor credincios al lui Hristos.

Această strângere de fonduri are scopul de a-i susține pe Dana și pe copii în această perioadă dificilă. Banii adunați vor fi utilizați pentru a oferi familiei asistența financiară necesară pentru a acoperi cheltuielile imediate, cum ar fi pregătirile pentru înmormântare, facturile medicale și costurile de trai zilnice.

Prin contribuția noastră dorim să onorăm memoria lui Dacian, și să întindem o mână de ajutor către o familie în nevoie. Orice donație, indiferent cât de mare sau mică, va face o mare diferență în viața lor și, împreună, ne putem asigura că simt dragostea și sprijinul unei comunități pline de compasiune.

Illustration of helping hands

Give €80 to help get this fundraiser to its goal

Make a donation
Make a donation

Donations 

 • Anonymous
  • €300 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €100 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 11 mos
 • Alina Bahnean
  • €100 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €200 
  • 11 mos
Illustration of helping hands

Give €80 to help get this fundraiser to its goal

Make a donation
Make a donation

Organizer and beneficiary

Adrian Serecut
Organizer
Osnabrück
Dana Racz
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee