Crowdfunding Adem - Sarah Sounds

De afgelopen maanden heb ik samen met producer Ruben Isarin Adem opgenomen en gemixt. De mastering en het artwork zijn inmiddels ook rond. Vanaf de Lente Equinox en Nieuwe Maan op 21 maart 2023 zal Adem op alle streaming platforms te beluisteren zijn!

Het lijkt me prachtig als deze song breed gedragen de wereld ingeademd wordt. Daarom neem ik de stap om financiële steun te vragen en ontvangen via deze Crowdfunding. Welkom om mij(n muziek) steunen met jouw donatie.

Veel Dank alvast!!
Wat maakt je bijdrage mogelijk?
Met jullie bijdragen maak ik graag de mastering, digitale distributie en ontwikkeling artwork mogelijk, maar natuurlijk ook het allerbelangrijkste: het opname- en productieproces! In totaal komt dit neer op zo’n €1.340.

 • 20 digitale distributie,
 • 65 mastering,
 • 200 creatie van het artwork,
 • 500 Ruben Isarin productie & mix,
 • 500 mijn eigen tijdsinvestering opname & productie proces
 • ca 55 crowdfunding platform kosten

Iedere bijdrage, hoe groot of klein, geeft me letterlijk meer financiële Adem ruimte.

Deel de crowdfunding & Pre-save op Spotify
Wat me naast een donatie ook helpt is het delen van de crowdfunding pagina én van de song! Misschien heb je je eigen verhaal bij Adem of mijn muziek en werk algemeen. Weet je specifiek iemand met wie je het wil delen, of kan je het meenemen in je nieuwsbrief of op social media. Heel graag, dat zou fantastisch zijn!
Ook kan je via Pre-save Adem op Spotify alvast het nummer opslaan. Zodra die uitkomt kan je 'm dan beluisteren én je helpt me de algoritmes wat op te krikken, omdat Spotify ziet dat jij en anderen interesse hebben in de song!


Meekijken en -luisteren in het proces?
Ik neem jullie de komende tijd graag mee in het creatieproces. Want wat heb ik veel geleerd en gespeeld! In mijn Now & Newsletter en op social media (FB en Instagram ) zal ik in de aanloop naar de release van Adem meer delen over de totstandkoming, het opnameproces en andere leuke inkijkjes achter de schermen.
Wil je me live meemaken of boeken? Op mijn website vind je alle concerten, cirkels en ceremonies en vind je ook mijn eerdere releases zoals mijn album Wonders of Life.


Over de song ADEM
Adem is een heerlijke mantra, een lied dat je uitnodigt om de natuurlijke levensstroom van loslaten en ontvangen te volgen. Wellicht heb je ‘m wel eens live gehoord of zelf gezongen?

Het is een lange opname, met prachtige extra stemmen (door mezelf en een mystery guest!). Zet 'm vooral ook op repeat voor extra Adem ruimte. Thuis, in de auto of tijdens workshops of retraites, om lekker naar te luisteren of om mee te zingen.

Het lied wordt nu al regelmatig tijdens ceremonies, meditatieavonden of zangcirkels gespeeld. Door mezelf of andere muzikanten en ceremonieleiders die het waarderen. Ook prive is het lied enorm voedend en behulpzaam, echt leuk om de verhalen hierover te horen – en een extra motivatie om er nu ook een opname van te maken. Heb je zelf zo’n ervaring met dit lied, nu of later? Ik hoor het altijd graag hoe mijn muziek doorreist!
ENGLISH SUMMARY

Over the past few months, I have been recording and mixing Adem with producer Ruben Isarin. The mastering and artwork are also complete now. During Spring Equinox and New Moon on 21 March 2023, Adem will be released on all streaming platforms!

I would love for this song to be collectively carried and breathed into the world. That is why I am taking the step to ask for and receive financial support through this Crowdfunding. Welcome to support me and my music with your donation.
Much Gratitude in advance!!!


What will your contribution make possible?
With your contributions, I will pay for the mastering, digital distribution and creation of the artwork, but also cover our investments into the recording and production process! In total, this amounts to €1,340.

 • 20 digital distribution,
 • 65 mastering,
 • 200 artwork creation,
 • 500 Ruben Isarin production & mix,
 • 500 my time investment recording & production process
 • ca 55 crowdfunding platform fee

Every contribution, however big or small, literally gives me more space to breathe financially.

Share the crowdfunding & Pre-save on Spotify
What also helps me besides the donations is you sharing this crowdfunding page and the song! Maybe you have your own story with Adem or my music in general. Maybe you know someone specific who would love to contribute and listen to Adem. Maybe you can share it in your newsletter or social media? Or do you have another idea how to support Adem, I'm grateful with all ideas and help.
You can also Pre-save Adem on Spotify . Once it's released you can listen to it right away AND you help me with my algorythms... showing Spotify that you and others are interested in the song!


Want to follow me in the process?
I'd love to take you through the creation process. What a journey it was, I have learned so much! In my Now & Newsletter and on social media (FB and Instagram ), I will share more about the creation, the recording process and other fun behind-the-scenes peeks in the run-up to the release of Adem.
Want to experience me live or book me? On my website sarahsounds.nl , you can find all concerts, circles and ceremonies and also find my previous releases such as my album Wonders of Life.

About the song ADEM
Adem is a nourishing mantra, a song that invites you to follow the natural life flow of letting go and receiving. Perhaps you've heard it live or sung it yourself?

It is a long recording, with beautiful extra voices. You can even put it on repeat for extra breathing space. At home, in the car or during workshops or retreats. Just to listen to it or sing along.

The song is regularly played during ceremonies, meditation evenings or singing circles. By myself or other musicians and ceremony leaders who appreciate it. Privately too, the song is immensely nourishing and helpful. It is great to hear the stories from people - and an extra motivation to make a recording of it now too. Have you had such an experience with this song yourself? I always love hearing how my music travels on!

Organizer

Sarah Sounds
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.