Husbyggeri i Costa Rica

Hej folkens!    (English below the picture)

Vi er en gruppe unge mennesker, der i samarbejde med Homes of Hope som udspringer af humanitær- og missionsorganisationen Youth With A Mission (YWAM) tager til Costa Rica, hvor vi sammen med en lokal familie vil bygge et hus. Familien er bare en ud af mange familier som har mistet alt på grund af de naturkatastrofer som rammer Mellemamerika. 
Vi ønsker at møde mennesker med den ubetinget kærlighed, som vi selv er blevet mødt med af Gud. 
Det vil vi praktisk taget gøre ved at hjælpe dem i et af de mest basale behov, som vi mennesker har; nemlig trygheden ved at have et tag over hovedet, som man kan kalde hjem.
Jeg tror på, at mødet med denne kærlighed gør et sådant indtryk på mennesker, at det forvandler og inspirerer dem til personligt at søge Gud og til at give denne kærlighed videre, og dette giver et håb, hvor alt ellers kan se håbløst ud. Familier med et hjem har et godt fundament, til at kunne hjælpe andre omkring sig, som står i samme situation, som de selv gjorde, da de mistede alt i katastroferne.

Der er mange mennesker i verden, som har behov for hjælp, og jeg føler mig meget priviligeret, ved den frihed og mulighed jeg har til at række ud til disse mennesker med en hjælp, som kan lægge et fundament for dem til også selv at række ud til folk omkring dem.
Jeg håber, du vil tage del i dette projekt, og jeg ønsker at inspirere dig til at gribe friheden, der er givet dig, til selv at komme ud og glæde andre ved at stille din hjælp til rådighed.
Gud har sørget for os og givet os i overflod, så vi kan have den kæmpe glæde at give videre, hvor der er et behov, og ligesom Jesus har tjent os, så har han givet os friheden til også at tjene hinanden. (Wow, jeg elsker det!:D)

Forberedelserne til at bygge huset tager omkring en uge, og selve byggeriet vil tage lidt under en uge. Jeg er afsted i uge 30 og 31.

Vi skal i alt have samlet 8000$ sammen til huset.
Min indsamling lyder på 2500$ (15.000 dkr), og jeg garanterer at alle pengene går til dette projekt. Huset og personlige udgifter (fly, kost og logi) finansieres gennem donationer. Disse to grupper holdes separate, så din donation kan gå præcis til dit ønske.
1000$ går til bygning af huset, omkring 900$ går til flybilletter og 420$ går til kost, logi og transport. Alt overskydende går til indretning når huset står færdigt.

Min første tidsfrist til at samle 1000$ ind er 30 April.

Tusind tak at du tog dig tid til at læse hertil. Du er hjertelig velkommen til at hjælpe som donor, som forbeder, ved at dele opslaget eller bare ved at give kommentarer og opmuntrende ord.

Ønsker du mere information, eller inspirerer dette dig til selv at tage afsted selv, er du meget velkommen til at kontakte mig personligt med spørgsmål. 

Update: MobilePay er også muligt på 26197540. De penge vil ikke blive registreret på siden her. (husk at skriv at pengene er til projektet)

Mahalo

Dan


Hello people!

We are a group of young poeple, who are working with Homes of Hope which is a service from the humanitarian, mission organization Youth With A Mission (YWAM), and we are going to Costa Rica to build a house with a local family. The family is just one out of many who has lost everything because of the natural disasters happening in Central America.
We want to meet people with the unconditional love that we have encountered ourselves from God.
Practically we are going to help them out with one of the most basic needs, which is having the safety of a roof over your head that you can call home.
I believe the encounter with this love makes such an impact on people that it can transform their lives and it will inspire them to personally seek God and pass the love forward, and it will bring a hope where everything seems hopeless. Families with a home have a good foundation, which enables them to help people around them who are in the same position as they were them selves after the natural disasters.

There are a lot of people out in the world that needs help and I feel very privileged to have the freedom and possibility to reach out with help and give them this foundation, so that they may reach out to people around them.
I hope you want to be a part of this project, and that you are inspired to get a grib on the freedom that is given you, that you may go out and be a blessing to someone by being available to help.
God has provided for us and given in abundance, so we may have the pleasure of giving it forward where there is a need, and like Jesus served us, we are given the freedom to serve each other. (Wow, I love it! :D)

Preparations for building the house takes about a week and building the house takes less than a week. I am leaving in week 30 and 31.

We have to collect $8,000 all in all for the house.
My fundraising is $2,500 and I will guarantee that all the money is spent on the project. The house and personal expenses (flight, accommodation and local care) are financed by donations. These are seperated to ensure that your financial support goes to the desired area.
$1,000 is for building the house, around $900 is for the flight and $420 is for transportation, accommodation and supplies. All the excess goes to furnitures when the house is done.

The first $1,000 will be due on April 30, 2018!

Thank you so much for spending your time reading so far. You are very welcome to support as a donor, in prayer, to share this on social media or to give encouraging words.

Do you want more information or is this inspiring you to go out and do the same thing, are you very welcome to contact me personally with your questions.

Mahalo

Dan

Donations

 See top
 • Ulrik Buch  
  • kr400 
  • 36 mos
 • Anonymous 
  • kr200 
  • 36 mos
 • Henriette Taulborg  
  • kr150 
  • 36 mos
 • Peter Jacobsen 
  • kr50 
  • 36 mos
 • Anonymous 
  • kr1,000 
  • 37 mos
See all

Organizer

Dan Askholm 
Organizer
Holstebro
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more