Corona daklozen hulp!

Help de daklozen! Corona!
Daklozen helpen tijdens Corona tijd

Help de daklozen!


Deze mensen zijn natuurlijk ook helaas de dupe van de ingrijpende ziekte Corona. 
Om slaap plaatsen voor hun te kunnen realiseren is er geld nodig.

Of om eventueel bij een dakloze Corona patiënt de zorgkosten te kunnen betalen.

In bepaalde gemeentes worden momenteel slaapplaatsen aangeboden gratis (tot zoveel personen) maar in sommige slaapplaatsen moeten zij 29€ per nacht betalen, wat voor een dakloze niet haalbaar is om te betalen.

En hierbij vraag ik iedereen zijn hulp om iets te doneren.

*als er 'voldoende' gedoneerd is dan willen we eventueel ook van een deel pakketjes verzorgen met verzorgingsproducten (tandpasta,tandenborstels, mondwater en voor de vrouwen intieme verzorging zoals tampons)

Samen staan wij sterk!
Help elkaar!


Help the homeless! Corona!
Helping homeless people during Corona time

Help the homeless!


These people are of course also unfortunately the victims of the radical disease Corona.
Money is needed to realize sleeping places for them.

Or to be able to pay the healthcare costs for a homeless Corona patient.

In some municipalities, sleeping places are currently offered for free (up to so many people) but in some sleeping places they have to pay 29 € per night, which is not feasible for a homeless person to pay.

And I ask everyone for their help to donate something.

* if 'enough' has been donated, we may also want to provide a part of packages with care products (toothpaste, toothbrushes, mouthwash and for the women intimate care such as tampons)

Together we are strong!
Help each other!
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more