Busje voor slachtoffers van huiselijk geweld

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) heeft aangegeven sinds haar vijftiende levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld

Nu we massaal thuis blijven vanwege de coronamaatregelen, neemt het huiselijk geweld tegen vrouwen toe. Het Oranje Huis van de Blijf Groep in Alkmaar  is een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Het Oranje Huis heeft dringend een personenbus nodig voor het vervoer van deze vrouwen en kinderen. Wij van de Soroptimistclub Hoorn e.o. zetten ons hiervoor in en zamelen geld in voor de aanschaf van het busje.

Met jouw steun kunnen meer vrouwen en kinderen op een veilige manier opgevangen worden. Met een donatie op deze pagina draag je bij aan het stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen. 

Alvast hartelijk bedankt voor je donatie, namens de Soroptimistclub Hoorn e.o. en alle vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Organizer and beneficiary

Soroptimistclub Hoorn e.o.
Organizer
Hoorn, NL
Carla Westra
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.