Birthday fundraiser C-rijbewijs na camper upgrade.

---------------------------------------------------English translation below
Waarom?
Reeds vele duizenden kilometers heeft mijn oude Mercedes me overal gebracht, en van al die momenten heb ik veel geleerd...
Uit veiligheids- en milieutechnisch oogpunt heb ik daarom besloten mijn geliefde huisje op wielen op te waarderen, en daar heb ik uiteindelijk mijn groot rijbewijs voor nodig...

Hoe?
De stokoude, slurpende dieselmotor gaat plaats maken voor een 25 jaar jonger, en zuiniger model. Het behoorlijke diesel- en smeerolieverbruik en het gebrek aan vermogen van zo'n oude motor is niet meer van deze tijd, hoe mooi die ook brult als je met 40 km/u de Pyreneeën over kruipt met je knipperlichten aan...
Om de boel veilig op de weg te houden, ga ik nieuwe en betere remmen plaatsen en de 40jaar oude, uitgezakte bladveren vervangen voor een zwaarder verenpakket...
Omdat hierna het maximaal toegestane gewicht van 3500kg in het geding komt (helemaal met medereizgers/passagiers), moet ik de kentekenpapieren laten omzetten tot het maximaalgewicht van 4600kg (fabrieksopgave van deze camper).

+
Één van de voordelen van deze upgrades zijn dat ik, naast meer personen en spullen kunnen vervoeren, dan ook eindelijk mijn trekhaak kan gebruiken voor aanhang doeleinden(tot 2000kg!), zoals ritjes naar de stort, bouwmarkten en verhuizingen (onthoud dit, je kunt het nog eens nodig hebben en me hier voor bellen ;-) )

-
Nadeel is dat ik mijn C rijbewijs dus nodig heb om te kunnen blijven rijden, en rijbewijzen zijn echt verschrikkelijk duur tegenwoordig, het groot rijbewijs kost ruim €3400,- bij een degelijke rijschool :-( En ondanks dat ik al het onderhoud aan de camper zelf uitvoer, is mijn spaarpot na deze upgrades helemaal leeg...
Het C rijbewijs heeft zelf natuurlijk ook zijn voordelen, meer mogelijkheden tot werk, klussen en helpen van mensen.

Hulp
Bij deze stap ik over een drempel heen, en vraag ik om jullie hulp. En die van onze vrienden, het wereld wijde web én het universum.... Dit jaar vraag ik wat voor mijn verjaardag; een bijdrage aan mijn C rijbewijs. Vind je het leuk en kun je iets missen, help mij dan deze kosten een beetje dragelijker te maken, elke euro is welkom en mijn dank is eeuwig en groot :-D
Xx Paul

====================== English ======================

Why?
For many thousands of kilometers my old Mercedes has taken me everywhere, and I learned a lot from all those moments ...
From a safety and environmental point of view I have therefore decided to upgrade my beloved house on wheels, and for that I eventually need my truck-driving license...

How?
The age-old, gulping diesel engine is going to make way for a 25-year younger and more efficient model. The massive consumption of diesel and lubricating oil, and the lack of power of such an old engine is no longer of this time, no matter how beautiful it roars when you crawl over the Pyrenees mountains at 40 km/h with your flashing lights on...
To keep things safe on the road, I will install new and better brakes and replace the 40-year-old, sagged leaf springs for a heavier set of springs...
Because after this the maximum permitted weight of 3500 kg is at stake (especially with fellow travelers / passengers), I have to have the registration papers converted to the maximum weight of 4600 kg (manufacturer's specification of this motorhome).

+
One of the benefits of these upgrades is that, in addition to being able to safely transport more people and things, I can finally use my towbar for trailer purposes (up to 2000 kg!), Such as trips to the dump, hardware stores and removals (remember this, you might need it some time and call me for this ;-))

-
The disadvantage is that I need my C driver's license to be able to continue driving, and driving licenses are really terribly expensive nowadays. The truck-driver's license costs more than € 3400 at a decent driving school :-(
And despite I do all the maintenance on the camper myself, my piggy bank is completely empty after these upgrades...
The C driving license itself of course also has its advantages, more possibilities for work, volunteering jobs and helping people out.

Help
Getting over this moral dilemma, and now I am asking for your help. And that of our friends, the world wide web and the universe.... This year I am asking something for my birthday; a little contribution to my C driving license. If you like and are able to, help me make these costs a little more bearable, every euro is welcome and my thanks are eternal and huge :-D
With love, Paul

Donations (0)

 • Chielie van Reenen 
  • €20 
  • 1 mo
 • Pip Vercouteren 
  • €15 
  • 1 mo
 • Kris Robison 
  • €42 
  • 1 mo
 • Donation box 
  • €65 (Offline)
  • 1 mo
 • Thomas Langeveld 
  • €15 
  • 1 mo

Organizer 

Paulusz Couronne 
Organizer
Haarlem, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more