BEKA'S MOTHER SUPPORT FUND

Beekaan bara darbe Yuuniversiitii Wallaggaadhaa Injiineringiin eebbifame.  Haadha isaatu barsiise. Digirii inni fudhate akka kan haadha isaatti ilaalama ture. Garuu dafinoo darbe mucaa akkas jaallattu kana balaa konkolaataan dhabde.  Guddaa nama gaddisiisa. Beekaaf biyyatu bo'e. Garuu , boonyee dhiisuurra haadha isaa  haguma dandeenye gargaarree jaalala keenya itti agarsiisuutu nuuf ta'a.  Kanaaf haguma dandeessan gumaachaa. Kun tokkummaadhaan waa dalaguus nu barsiisa jedheen amana. 

Waaqayyo isin haa eebbisu!!

Asaffaa Malkaa Waaqjiraa ( California,, USA)

Donations (0)

 • Dula Ambaras 
  • $50 
  • 23 mos
 • Birhan Asefa 
  • $100 
  • 23 mos
 • Mesfin Galata 
  • $100 
  • 23 mos
 • Marga Sukessa  
  • $100 
  • 23 mos
 • Israel Amayu 
  • $100 
  • 23 mos

Organizer 

Asefa M Wakjira 
Organizer
San Anselmo, CA
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more