Cefnogi Plasmawr! Supporting Plasmawr!

Ymgyrch codi arian: desg gymysgu sain

Rydyn ni'n codi arian i brynu desg gymysgu sain a meicroffonau ar gyfer ein cyngherddau, cynyrchiadau drama, eisteddfodau, cyfarfodydd ysgol a mwy!

Byddai berchen ar yr offer hwn yn arbed y £2,500 a mwy rydym yn ei dalu bob tro y mae angen i ni logi desg sain - yn ogystal â chost llogi'r technegwyr sain perthnasol.

Byddwn hefyd yn defnyddio'r ddesg i ddysgu sgiliau cymysgu sain i'n disgyblion (er enghraifft, fel rhan o'n cyrsiau cerddoriaeth a drama). Bydd yn wych eu cael yn cymysgu'r sain ar gyfer ein digwyddiadau!

Dewch i ni anelu at gael ein desg sain ein hunain yn barod ar gyfer cynhyrchiad gwanwyn 2020 o Billy Elliot! Bydd ein plant yn swnio'n wych ar y llwyfan!

Bydd cymuned gyfan yr ysgol yn elwa o'r buddsoddiad hwn - a bydd yn ein helpu i godi arian i Blasmawr trwy fod â’r offer sydd ei angen arnom i ddenu rhagor o bobl i logi ein neuadd ar gyfer eu digwyddiadau.

Diolch ymlaen llaw am eich cyfraniad i'r achos. Mae'n golygu cymaint i ni!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Fundraising campaign: a new sound desk

We're raising money to buy a sound-mixing desk and microphones for the school's concerts, drama productions, eisteddfods, school meetings and more!

Owning this equipment would save us the £2,500 plus that it now costs us every time we need to hire a sound desk - as well as the cost of hiring sound desk technicians. 

We will use the desk to teach pupils sound-mixing skills (for instance, as part of our music and drama courses). It will be great to see them mixing the sound for our school events!

So let's aim to have our own sound desk in place for next spring's production of Billy Elliot! Our kids will sound great on stage! 

The entire school community will benefit from this investment - and it will help us raise money for the school by having the equipment we need to attract more people to hire our hall for their events. 

Thank you in advance for your contribution to this cause. It means so much to us!

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • £25 
  • 18 mos
 • Anonymous 
  • £20 
  • 18 mos
 • Anonymous 
  • £10 
  • 18 mos
 • Anonymous 
  • £10 
  • 18 mos
 • Melanie Davies 
  • £10 
  • 18 mos
See all

Organizer

Huw Jones 
Organizer
Cardiff, Wales, United Kingdom
CYMDEITHAS RIENI A STAFF PLASMAWR 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.
Learn more
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more