Inzameling voor Dhjana

[english below]

STEUN DHJANA IN HAAR LAATSTE TIJD


Onze dierbare vriendin Dhjana is terminaal ziek en kan onze steun goed gebruiken.


Als je Dhjana kent, dan weet je dat ze een ontzettend warm en lief persoon is, maar ook een vurige strijdster die pal achter haar principes staat. Dhjana is een bron van steun, inspiratie en liefde voor talloze mensen. Ze zet zich altijd in voor anderen, zonder daar zelf iets voor terug te vragen, ondanks dat ze het niet breed heeft. Dhjana is kartrekker bij het ontwikkelen van Support & Recovery teams in Nederland, die activisten kunnen bijstaan na heftige en/of gewelddadige gebeurtenissen die je als activist kan tegenkomen. 


Tot ons groot verdriet heeft Dhjana te horen gekregen dat ze niet meer lang te leven heeft. Bijna een jaar geleden ontdekte zij dat ze longkanker had. Een operatie en chemokuur hebben tot onze grote spijt niet het gewenste effect gehad: onlangs werden er uitzaaiingen naar de hersenen geconstateerd.  De dokter schat dat Dhjana nog enkele weken tot twee maanden heeft.


Wij zijn vrienden van Dhjana en we proberen haar zo goed mogelijk te steunen in de laatste tijd van haar leven. Wij willen geld inzamelen om een paar grote kostenposten te helpen betalen. 


Ten eerste willen we ervoor zorgen dat Dhjana’s kinderen niet voor onverwachte kosten komen te staan bij het afronden van haar administratie. Om eventuele eindafrekeningen en dergelijke te kunnen dekken, willen we zo’n €1500,- bij elkaar krijgen.


Naar verwachting zal Dhjana binnenkort moeten verhuizen naar een hospice. Dit kost €40,- per dag, afhankelijk van hoeveel zij zelf kan bijdragen. We streven ernaar om genoeg binnen te halen om de hospice een maand lang te kunnen betalen: dat is €1200,-. 


Geld dat eventueel overblijft zal worden gedoneerd aan de Support & Recovery teams, waar Dhjana zich al jarenlang voor inzet.


Dhjana heeft aangegeven erg graag geholpen te willen worden met een crowdfunding. De kosten zullen zich hoog opstapelen en dat is het laatste waar je je zorgen om wil maken in deze situatie. We hopen dat jij iets kan bijdragen aan het wegnemen van deze bron van zorgen voor Dhjana. Ben je zelf niet in staat om financieel bij te dragen, dan kun je ook helpen door dit bericht te verspreiden. 


Ontzettend bedankt!


Liefs,

Vrienden van Dhjana
English:


SUPPORT DHJANA IN HER FINAL TIME

 

Our dear friend Dhjana is terminally ill and can really use our support.

 

If you know Dhjana, you know she is an incredibly warm and sweet person, as well as a fierce fighter who always stands 100% for her principles. Dhjana is a source of support, inspiration and love for so many people. She is always there for others, without asking for anything in return, even though she is of modest means herself. Dhjana is a driving force behind the development of Support & Recovery teams in the Netherlands, which can offer support to activists after the intense and/or violent situations that they may encounter.


We are deeply saddened by the news that Dhjana will not be with us much longer. Almost a year ago she found out that she has lung cancer. Surgery and chemo did not have their desired effects: recently the cancer was found to have spread to the brain . The doctor estimates Dhjana will have several weeks or up to two months left.


We are friends of Dhjana and we try to support her as best we can in the last part of her life. We want to collect donations to help pay for a few large expenses.


First and foremost, we want to make sure that Dhjana’s children will not be facing any unexpected costs when wrapping up her administration. For that, we want to raise around €1500,-.


Then, it is expected that Dhjana will have to move to hospice care soon. This will cost around €40,- a day, depending on how much she can contribute herself. We aim to collect funds to be able to pay for a hospice stay of one month: that would make about €1200,-.


Any money that will be left will be donated to the Support & Recovery teams, one of the many causes to which Dhjana has dedicated herself over the years.


Dhjana has indicated that she would really like to be helped with a crowdfunding. The costs can pile up, and this is the last thing one wants to worry about in this situation. We hope you can contribute something to relieve these worries for her. If you can’t contribute financially, please help us by spreading this call.

 

Thank you so much!

 

Love,

Friends of Dhjana

Donations (0)

 • Jule Dettmer 
  • €40 
  • 7 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 11 d
 • Anonymous 
  • €35 
  • 11 d
 • Anonymous 
  • €20 
  • 12 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 12 d
See all

Organizer and beneficiary

Vrienden Van Dhjana 
Organizer
AS Utrecht, NL
Jan-Willem Hordijk 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more