Main fundraiser photo

Aangepast zadel Stichting Alle mensen te paard

Donation protected
Stichting Alle mensen te paard zet zich in om mensen met een beperking te laten paardrijden.
Recent hebben we een tillift aangeschaft en daarmee kunnen we mensen die in een rolstoel zitten of om een andere reden niet zelfstandig op het paard kunnen klimmen, op het paard tillen.
Nu kunnen we dat alleen nog aanbieden aan mensen die zelfstandig kunnen zitten op een gewoon zadel. We willen graag een aangepast zadel en bijbehorende hulpstukken aanschaffen zodat we ook mensen die niet zelfstandig kunnen zitten tóch paard kunnen laten rijden. Zo'n aangepast zadel is niet goedkoop en daarom hopen we op deze manier voldoende geld op te halen om het zadel te kunnen kopen.

Organizer

Sanne van Minderhout
Organizer
Snelrewaard, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee