Fighting Against Multiple SclerosisMy dear father, Dimo Dimov, was just diagnosed with Primary Progressive Multiple Sclerosis..After 3 years of weekly doctor's appointmentsto pain managment doctors, neurologists, physical therapists, radiologists, trying to figure out what was going on with him and why is his whole left side of the body is numb and immotile-he was told that he has multiple demyelated sites on his brain and his spine. This means that the sheath that protects the nerves is attacked by the bodys immune system and it is degrading more and more with each day. He has tried multiple injections and drugs, which his body metabolises quickly and are of no help to him. Me, my sister, and my mother are scared of losing him. He is not only a father, a brother, an uncle, he still up until this day goes to work and doesn't give up, he is a provider, he is a son, he is a friend, he is a mentor.All his life he would always help everyone around him, and now I want to help him, and not lose him. 
The only treatment that we are left with is stem cell transplant. Where he would undergo chemotherapy to wipe out his immune system, prior to that stem cells will be extracted from his blood and bone marrow, and then injected back to him. This treatment is a month long and can be performed only in Philippines, Russia, and Mexico, not the US. We chose Mexico (http://www.clinicaruiz.com/hematologia/trasplants.htm
as it is the closest, only 1 year wait in comparison to the rest, and less expensive. But still the treatment costs $54,500...
Please, help us stop the progression of his MS, so that he can enjoy the rest of his life, as he is only 48 years old, my sister is yet to grow up, and I just want my dad to be healthy. He is my support system, and I will thank each and everyone of you from the bottom of my heart for the rest of my life! I hope God will be good to us all, please pray for him!

Let's help him return this smile, as if he never had MS!Милият ми баща, Димо Димов, бе диагностициран с първично прогресивна множествена склероза. Едва след 3 години седмично ходене по какви ли не доктори- невролози, физиотерапевти, радиолози, опитвайки се да разберем какво се случва с него и защо цялата лява страна на тялото е вцепенена и неподвижна, невролога казва, че той има множество сайтове на дегенерацията на нервите на централната нервна система, тоест тези на мозъка и на гръбначния стълб. При случаите на множествена склероза имунната система атакува собствения миелин – вещество, което обгръща нервите и е от ключово значение за тяхната проводимост и също така помага при предаването на нервните импулси. Като следствие от това електрическите импулси, които се движат по нервите, се забавят и самите нерви започват да се разрушават. Колкото повече стават засегнатите нерви, толкова по-затруднени стават функциите, контролирани от нервната система като речта, ходенето, писането, зрението и паметта. Понеже е първична прогресираща, миелина който защитава нервите е атакуван от имунната система и се разгражда повече и повече с всеки ден.
Пробвали сме няколко инжекции (стереоиди и болко-успокояващи) и лекарства(имуносупресанти), които тялото му метаболизира бързо и не му помагат. Аз, сестра ми, и майка ми, ни е страх за него, не искаме да го загубим. Той е не само баща, брат, чичо, той все още до този ден отива на работа и не се отказва, той е син, той е приятел, той е учител. Цял живот винаги е помагал на всички около него, и сега искам да му помогнем, и да не го предаваме.

Единственото лечение, което ни остава е трансплантация на стволови клетки. Той ще се подложи на химиотерапия, за да рестартира имунната си система, преди това, стволовите клетки ще бъдат извлечени от кръвта и костния му мозък, и след това се инжектират обратно в системата. Това лечение е дълго един месец и може да се извърши само в Филипини, Русия и Мексико. Избрахме Мексико (http://www.clinicaruiz.com/hematologia/trasplants.htm)
тъй като има само година чакане, в сравнение с останалите, за които се чака по две години. Но все още лечението струва $ 54.500 ...
Моля, да ни помогне да спрем прогресирането на множествената склероза, за да може да се наслади на остатъка от живота си. Баща ми е само на 48 години, сестра ми е все още малко дете, и аз просто искам баща ми да е здрав. Той е моята подкрепа, и аз ще благодаря на всеки един от вас, от дъното на сърцето си за останалата част от живота ми! Надявам се, че Господ ще ни помогне, и никога не пожелавам на нито един от нас да минава през такива моменти!

Нека му помогнем да се усмихва пак, все едно никога не е имал множествена склероза!
 • Anonymous 
  • $100 
  • 61 mos
 • DollarScent Inc. 
  • $200 
  • 61 mos
 • Allen Pao 
  • $100 
  • 62 mos
 • Rebeka Shaho 
  • $50 
  • 62 mos
 • Kristina Shaho 
  • $50 
  • 62 mos
See all

Organizer and beneficiary

Mariya Dineva 
Organizer
Middle Village, NY
Dimo Dimov 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more