UP! Enade tillsammans i frihet.

 
 
 
 
 
Vi har 3 frågor i vårt partiprogram. Dessa frågor går ut på att stärka din frihet, dina rättigheter, det fria ordet, folkhälsan och demokratin.
 
UP! UNITED PEOPLE

Är ett parti som vuxit fram som en motreaktion på den allt mer auktoritära riktning som samhället tagit sedan pandemins start. Vi känner att vi måste vända den utvecklingen och har funnit ett unikt tillvägagångsätt för att göra det. Vårt recept är en kombination av tre olika nivåer av sammarbete:

1. Vi vill bygga upp en valsamverkan med alla partier som har samma mål som vi. Tillsammans kan vi nå över 4% spärren och ge frihetsrörelsen en röst i riksdagen.
2. Vi fokuserar på endast tre fasta frågor som alla små partier kan enas om. I. Att stoppa all form medicinsk dikriminering pga vaccinstatus. II. Att verka för det fria ordet och den fria pressen. III. Att verka för sann opartisk vetenskap. 
3. I alla övriga frågor så har vi direktdemokrati för våra partimedlemmar med hjälp av en app som är under utveckling. 

Det tre fasta frågorna har ett syfte.
Vårt kortsiktiga mål är att stoppa den auktoritära utveklingen i Sverige som använder Covid-19 som ursäkt. Långsiktigt så ska vi verka för att omvandla Sverige till en fungerande dirketdemokrati. 
För att dirketdemokrati ska fungera måste vi säkra det fria ordet och den fria pressen samt att vetenskapen står utanför påverkan från politik och finansiella intressen.
 
 
Vi har nu satt ihop en GoFundMe här och nu för att bygga upp vår budget.
 
I vår budget ingår:
 
  • Flyers
  • Armbindel
  • Röstsedlar
  • Fika
  • Postbox
  • Ersättning
  • Webplatform
  • Direktdemokrati App
  • Rollup
  • Banderoll
 
Det är kostsamt att driva en kampanj och det är inte billigt att producera material. Vi ska dela ut flyers, armbindel och Röstsedlar så kommer det kosta oss kring 17000 kronor.
Vi har satt ett preliminärt tak på 40000 kronor som representerar våra mål som vi lagt ut men denna summa kan variera beroende på behov.
 
Illustration of helping hands

Give kr20 and be a founding donor

Your donation is the start of Alexander Bascom's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Donations

Become the first supporter 

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Illustration of helping hands

Give kr20 and be a founding donor

Your donation is the start of Alexander Bascom's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer

Alexander Bascom 
Organizer
Umeå