Darul Arkam School in Brikama in Gambia

44624710_1578924511204490_r.jpeg44624710_1579105551621500_r.jpegBeste donateur,

44624710_1578834957553934_r.jpegNederlands (Dutch)
Het onderwijs in Gambia gaat heel anders dan in Nederland. Per jaar betaalt een kind ongeveer €150,00 aan schoolgeld. Dat betalen zij in delen per jaar, maar als zij over een bepaalde datum heen zijn en het schoolgeld niet betaald is worden zij zonder pardon van school gestuurd. Heeft het gezin geen geld voor onderwijs van hun kind dan hebben zij gewoon pech en kan het wel eens zo zijn dat het schooltraject van dat kind gewoon met een jaar vertraagd wordt. 
Maar alle kinderen hebben toch dringend onderwijs nodig, niet?  De kinderen zitten in een klein lokaal gepropt met meerdere kinderen in een schoolbank dan waar die bank voor bedoeld is. Leerboeken zijn er alleen voor de leraren en zij moeten alles aan de kinderen overdragen, maar dan moet er wel voldoende zitruimte zijn en schriften en potloden voor de kinderen om dat te kunnen overnemen.
Om dat allemaal te kunnen bekostigen is deze actie opgezet. Geef uw donatie a.u.b. om deze school vooruit te helpen al is het maar een paar euro. Alle kleine beetjes helpen en met elkaar kunnen zij vooruit. Mocht er door uw donatie geld over zijn, dan worden kinderen ondersteund die zelf hun schoolgeld niet kunnen betalen. 

Dank u!

Op de foto Lamin Jatta de onderwijzer. Zijn opleiding tot onderwijzer hebben wij zelf bekostigd, maar nu is de generatie na hem aan de beurt.

English (Engels)
Education in the Gambia is very different than in the Netherlands. A child pays around € 150.00 in school fees per year. They pay this in parts per year, but if they have passed a certain date and the school fees have not been paid, they will be sent out of school without mercy. If the family does not have money for their child's education, they are simply unlucky and it is possible that their child's school program is simply delayed by one year.
But all children need urgent education, don't they? The children are crammed into a small classroom with several children in a school desk than what the bench is intended for. Textbooks are only for the teachers and they have to hand over everything to the children, but then there must be enough seating and notebooks and pencils for the children to be able to take that over.
This campaign has been set up to pay for all of this. Please donate to help this school move forward, even if it is only a few euros. All the little bits help and together they can move forward. If there is money left over from your donation, children will be supported who cannot pay their school fees themselves.

Thank you!

On the photo Lamin Jatta the teacher. We paid for his education as a teacher ourselves, but now it is the next generation's turn.

Donations

 • Anonymous 
  • €15 
  • 10 mos
 • Anonymous 
  • €10 
  • 10 mos
 • Anonymous 
  • €5 
  • 11 mos

Organizer and beneficiary

P.J.M. Krom 
Organizer
Heerhugowaard, NL
Lamin Jatta 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more