Budi Mali Svijet - BeTheLittleWorld

Children with developmental difficulties in Bosnia and Herzegovina need our support. Faced with autism diagnosis, children and their parents don’t have adequate institution where they can go and receive treatment. Without timely intervention and care, as well as without the treatment that would help them overcome their difficulties, these children are facing life of dependency on others. Lack of basic education, exclusion from everyday life, marginalization, lack of understanding, stigma are just some of everyday challenges that they face as they grow up.

In order to ensure that every boy and every girl receive a support that they need and reach their full potential, NGO “Mali svijet”, Rotary Club District 1910 and World Vision BiH share a common vision to establish Center for early intervention, first in Tuzla region. Help us achieve it together.

Be The Little World!

More details below...

Djeca sa poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini trebaju našu podršku. Suočeni s dijagnozom autizma, djeca i njihovi roditelji nemaju adekvatnu instituciju u koju se mogu obratiti i dobiti tretman. Bez pravovremene intervencije i brige, kao i tretmana koji bi im pomogao u prevazilaženju poteškoća, ova djeca su osuđena na ovisnost o drugima kroz cijeli svoj život. Nepohađanje osnovnog obrazovanja, isključenost iz svakodnevnog života, marginalizacija, nerazumijevanje i stigmatizacija samo su neke od pojava koje karakterišu njihovo odrastanje.

Kako bismo osigurali da svaki dječak i svaka djevojčica dobiju podršku koja im je potrebna i ostvare svoj puni potencijal, “Mali svijet”, Rotary Club i World Vision BiH dijele zajedničku viziju za osposobljavanje Centra za ranu intervenciju, prvog na području tuzlanske regije. Pomozite nam da je ostvarimo zajedno!

Budi Mali svijet!

Više detalja ispod...

NGO “Mali svijet” (eng. Little World) from Lukavac is one of only three in Bosnia and Herzegovina specialized for working with autistic children and their parents. This organization for 7 years is dedicated in working with children from Tuzla, Doboj, Lukavac, Živinice, Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Kalesija, Banovići and Sapna municipalities, as well as rest of Bosnia and Herzegovina, in order to provide necesary support for autistic children and their parents.

Due to growth in number of children that require treatment, during the past two years “Mali svijet” despite greatest efforts of the therapeutic staff had to reduce treatment time for everz child so they would not turn down any of the new children and families coming to the centre for help. This slows down the progress and disables more significant advancement towards functional life for these children.

With the support of Lukavac municipality former school building that is no longer in use was given for establishment of centre. Adaption of the space for its new purpose requires reconstruction and refurbishment, and provision of part of the equipment for the centre. For implementation of above mentioned, it is necessary to ensure funding of 90.000 euros.

We invite you to give your contribution for work of Centre for early intervention “Mali svijet” and show autistic children and their families that they are not alone.

Be the Little World!

Udruženje “Mali svijet” iz Lukavca je jedan od samo tri u Bosni i Hercegovini koja su se specijalizovala za rad sa djecom sa autizmom i njihovim roditeljima. Ovo Udruženje već sedam godina predano radi sa djecom sa područja općina Tuzla, Doboj, Lukavac, Živinice, Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Kalesija, Banovići i Sapna, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kako bi se njima i njihovim porodicama pružila potrebna podrška.

Zbog rasta broja djece kojima je potreban tretman, tokom prethodne dvije godine “Mali svijet” je, unatoč maksimalnim naporima terapeuta, morao smanjiti vrijeme tretmana za svako dijete, kako ne bi odbili niti jednu porodicu i dijete kojem je potrebna pomoć. Ovo usporava napredak i onemogućuje značajniji iskorak ove djece ka ozdravljenju i funkcionalnosti.

Podrškom Općine Lukavac obezbijeđena je zgrada škole koja više nije u upotrebi. Da bi se prostor škole prilagodio njegovoj novoj namjeni potrebno je adaptirati devastirani prostor, te obezbijediti adekvatnu opremu za rad Centra. Za realizaciju navedenih aktivnosti potrebno je obezbijediti 90.000 eura.

Pozivamo Vas da svojim doprinosom podržite rad Centra “Mali svijet” i pokažete djeci s autizmom i njihovim porodicama da nisu sami.

Budi Mali svijet!

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • 20 € 
  • 40 mos
 • Anonymous 
  • 100 € 
  • 41 mos
 • Anonymous 
  • 50 € 
  • 42 mos
 • Mijo Ivanovic 
  • 200 € 
  • 43 mos
 • Selma Tobudic 
  • 100 € 
  • 43 mos
See all

Organizer

Emina Beganovic 
Organizer
Stuttgart
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more