Child Labour Free Zones for India!

FOR DUTCH DONATORS:
Heb je geen creditcard? Doneer dan jouw bedrag naar de onderstaande rekening, dankjewel! 
Bank account number: NL18 TRIO 0379 2488 59 op naam van Arte Responsible Stone foundation
BIC/SWIFT code: TRIONL2U
------------------------------------------------------------------------------------------

 - For the English translation, please check the bottom of this page.  - 

Wie zijn wij?
Wij zijn Arte, leverancier van keukenbladen. Ongeveer 75 % van het graniet dat wij gebruiken is afkomstig uit India. Tijdens ons eerste bezoek aan India in 2010, schrokken we van de systematische sociale onrust, armoede en kinderarbeid. Het bezoek werd een keerpunt en heeft ons direct aangezet tot actie.

Kinderarbeid?
Tijdens de jaren dat we de omstandigheden in de groeves hebben verbeterd, konden we het beeld van de lokale kinderen niet loslaten.  Kinderen die aan de rand van de groeve zaten om afvalsteentjes te verwerken tot kunstwerkjes. Dit kan alleen veranderen als we er iets aan doen.

Hoe pakken we dat aan?
Ons doel is om een ‘Kinderarbeid vrije zone’ te creëren in het gebied waar wij graniet inkopen. In deze zone, krijgen jongens en meisjes toegang tot full-time onderwijs in formele scholen, want ieder kind heeft recht op onderwijs! Het doel is om de mindset van de lokale gemeenschap te veranderen, zodat ieder kind zijn of haar potentie kan ontwikkelen en een kans krijgt op een betere toekomst.  

Waar staan we nu?
Tot nu toe hebben we, samen met twee Indiaanse NGO’s, een baseline onderzoek uitgevoerd om de lokale behoefte vast te stellen. Dit heeft ertoe geleid dat we in de deelstaat Andra Pradesh acht kleine dorpen geselecteerd hebben die dichtbij groeves liggen waar wij graniet inkopen. Een gebied waar in totaal ongeveer 10.000 mensen wonen, waarvan 2.200 kinderen. Van deze kinderen gaan er 275 niet naar school. Van zij die wel naar school gaat, blijkt dat dagelijks ongeveer 10% van de kinderen niet aanwezig is. De reden is eenvoudig: ze zijn dan aan het werk. Er is veel armoede in de regio en de kinderen werken om het gezin van eten te voorzien. Dit wordt meteen ook onze grootste uitdaging; als we de kinderen naar school laten gaan moet het niet zo zijn dat ze geen eten hebben!

Uit de studie bleek dat alle acht de dorpjes wel een school hebben, alleen gaan de meeste scholen maar tot groep 5. Dit betekent dat de kinderen vanaf circa 10 jaar naar andere dorpen moeten voor onderwijs. Voor ons in Nederland niet zo`n probleem, maar deze kleine dorpen liggen afgelegen, de wegen zijn slecht en nagenoeg onbegaanbaar. Transport naar scholen is dus een probleem. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat er vaak geen schoon drinkwater in de scholen is, geen toiletten en kantines zijn en het ontbreekt vaak aan een fatsoenlijke speelplaats. Allemaal zaken die voor onze kinderen in Nederland, vanzelfsprekend zijn.

Waarom doen we dit?
De eerste keer dat we twee scholen in het gebied bezochten, zagen we waarvoor we het doen, en waarom dit zo belangrijk is.  De kinderen hebben weinig, maar zijn altijd vrolijk en enthousiast. Ze hebben niet alleen het recht op een goede en betere toekomst, ze verdienen dit! De enthousiaste kinderen en de lach op hun gezicht doet de armoede een beetje vergeten en geven ons enorm veel energie en drive om dit project tot een succes te maken.


31902214_15335383780_r.jpeg
Dus waarom hebben we jouw hulp nodig?
Terwijl wij blijven samenwerken met lokale partijen en NGO’s om ons gedeelde langetermijn doel van een ‘kinderarbeid vrije zone’ te verwezenlijke, willen we nu ook directe acties implementeren. En juist hiervoor, hebben we jullie hulp nodig! De kinderen leven in extreme armoede, en hebben vaak geen speelgoed of knuffels om mee te spelen. We willen juist deze kinderen blij maken met boeken, spelletjes, speelgoed, fietsen en kleding. Spullen die de kinderen nu helpen, direct op dit moment, en welke hun dag een beetje mooier zullen maken!

De donaties uit deze campagne worden gebruikt om nieuwe en tweedehandse spullen te kopen voor de kinderen in het geselecteerde gebied. Zodat de kinderen voor één dag geen zorgen hebben, en gewoon kind kunnen zijn!

Bedankt voor jouw donatie! Wil je daarnaast deze pagina voor ons delen met familie en vrienden, want ieder kind heeft recht op onderwijs!

We houden je op de hoogte over de voortgang via ons blog en via de campagne updates. 

Heb je geen creditcard?
Doneer dan jouw bedrag naar de onderstaande rekening:
Bank account number: NL18 TRIO 0379 2488 59 op naam van Arte Responsible Stone foundation
BIC/SWIFT code: TRIONL2U

Dankjewel!

31902214_15335393300_r.jpeg

ENGLISH 
----------------------------------------

Who are we?
We are Arte, a kitchen top producer from the Netherlands. About 75% of the granite we use comes from quarries in India. In 2010, we visited our quarries for the first time and were shocked by the social injustice, poverty and child labour that is systemic in these parts of India. The trip was a turning point for us, and spurred us into action.

Child labour?
One of the things that struck us at the time of our first visit to the quarries was the sight of the local children and throughout the years in which we’ve been trying to improve standards inside the quarries, that image stayed with us. Children sitting at the edge of the quarry, idly turning leftover stone rubble, into little artworks. An image that will only disappear if we act on it.

How to change?
Our aim is to create a ‘Child Labour Free Zone’ in the area where Arte procures its granite. In this zone, both boys and girls will have access to full-time education in formal schools, as we affirm that every child has the right to education! The goal is to shift the mindset of the local community, so that every child can develop their potential and have a chance to a better future!

Where are we now?
So far, we have teamed up with two Indian NGOs to conduct a baseline survey for determining local needs. We selected eight small villages in the state Andhra Pradesh that are located in the vicinity of the quarries where we purchase granite . The villages have a combined population of about 10,000, 2,200 of which are children, with 275 not attending school.. Of those attending, about 10% are absent from school each day, for one simple reason: they’re at work. Due to poverty in the region, children must work to help feed the family. This will become our biggest challenge: by encouraging education, we cannot let families go hungry! 

Fortunately, all eight villages have a school, however most end at year 5 (9/10-year-olds), meaning children who wish to continue their education must travel to other villages. In the Netherlands this doesn’t seem like a big deal, but these villages are remote and the local roads can be practically impassable, making transportation to and from school a major challenge. The study also showed that these schools often lack clean drinking water, toilets or cafeteria, as well as a proper playground – all things which are taken for granted by families in the Netherlands.

Why we do it?
Upon our visit to two schools in the area, we realized why our mission here is so important – the joy and enthusiasm of the kids, showed us that they don’t just have the right to an education, they fully deserve it! The smiling faces of the children overshadow the poverty we’ve seen, and have given us the drive to make this project happen. It is crucial that we put our money – and actions – where our mouth is. However, we cannot do it alone and we will need all the help we can get! 

So why do we need your help?
While we work with local parties and NGO’s on creating ‘Child Labour Free Zones’, we want to implement direct action as well. And to do so, we need your help! The children that we have met live in extreme poverty, and often do not have any toys to play with. We want to provide these children with books, games, toys, stuffed animals, bikes and clothing. Things that will help the children right now, directly, and that will brighten up their days!

The funds from this campaign will be used to buy new and second-hand items for the children. Helping them to not worry for a change, and to just be a child!   

We want to thank you for your contribution! And we would love it if you could share our message and spread the word, because every child deserves the right to education! 

The updates on the project's progress will be published on our blog and via our campaign updates. 

TRANSFER ANY AMOUNT YOURSELF TO OUR BANK ACCOUNT
Bank account number: NL18 TRIO 0379 2488 59 on name of Arte Responsible Stone foundation
BIC/SWIFT code: TRIONL2UDonations (0)

 • Eroen Van Rijt 
  • €20 
  • 12 mos
 • Bianca Smeets 
  • €25 
  • 12 mos
 • Anonymous 
  • €100 (Offline)
  • 12 mos
 • Nedbel Vastgoed 
  • €500 (Offline)
  • 12 mos
 • Rachael Gradeen  
  • €50 
  • 12 mos

Fundraising team: Arte Right To Education (2) 

Jordy van Osch 
Organizer
Raised €645 from 4 donations
Brouwhuis en BZOB, NL
Lianne Janssen 
Team member
This team raised €4,495 from 38 other donations.
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more