ר אשר מרדכי רובין

זיסע ברידער, ווי איר ווייסט קומט שוין פאר א נאכטליכע שיעור פאר אנשי שלומינו גאנצע פיר און א האלב יאר. יא, איר זעהט גיט.
רבי אשר מרדכי שליט"א גיט אוועק זיינע נעכט פאר אונז מיט מסי"נ. חוץ די צייט זיך פאר צוקוקען.
צו מ'קומט אן עטליכע מאל א וואך, צו אין א חודש, האמיר אבער די רואיגקייט אז איך האב א תורה היים. איך גיי ווען איך קען.
כי הם חיינו ואורך ימינו. מיר דארפן האבן אזא פלאץ.

איז לאמיר ארויס ווייזען הכרת הטוב פאר ר' אשר מרדכי איצט פאר פסח ווען מ'דארף איינקויפן אלע געברויכן אין שטוב, ווי אויך פרישע קליידעלעך און שיכעלעך פאר די קינדערלעך, און זיך שיין משתתף זיין אינעם גא פאנד מי קאמפיין.
מ'קומט איהם נאך באצאלט פאר א שיינע פאר חדשים. מ'רעדט שוין נישט פון זיין ערליך פארדינטן טיפ.
די זכות פון אויסהאלטן די אייגענע תורה, און פון מהנה זיין א תלמיד חכם בדרך כבוד, זאלן מיר אלע האבן אלע משאלות ליבינו און א כשר'ן פרייליכען יו"ט.

Donations

 • Aron Pollak 
  • $151 
  • 44 mos
 • Duvid Landau  
  • $150 
  • 44 mos
 • Jacob Ganz 
  • $150 
  • 44 mos
 • Mayer Leonorovitz  
  • $499 
  • 44 mos
 • pinchus fisch 
  • $150 
  • 44 mos
See all

Organizer

Moses Rosenberg 
Organizer
Brooklyn, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more