Venesa

14-godišnja hrvatska djevojka s rijetkim stanjem dobiva šansu u Americi, ali joj treba pomoć
14-godišnja Vanesa Dolenec iz Koprivnice u sjevernoj Hrvatskoj rođena je rijetkom i složenom anomalijom klače. Rođena je bez jednog bubrega, mjehura, debelog crijeva i kirurški je uklonjen maternicu.


Svakog drugog dana odlazi na liječenje u zagrebačkom Rebro bolnici i za nju ima normalni život zahtijeva operaciju mokraćnog mjehura i transplantaciju bubrega. Osim što je hrvatski predsjednik upoznat sa svojim slučajem, Vanesa je konačno dobila priliku i bila je prihvaćena 26. prosinca u Cincinnati Children's Hospital Medical Center.

Niz operacija očekuje Vanesa u Americi, kao što je povećanje mjehura, kateterizacija, a ovisno o njezinom stanju nakon toga presađivanje bubrega. Svi troškovi bolnice, kako objašnjava njezina majka Kruna, pokrivat će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), ali to samo izdvaja dio problema obitelji Dolenec.

"Trebam prikupiti novac za zrakoplovne karte, vizu i smještaj jer moramo platiti sve to. Prema dogovoru s liječnicima, Vanesa mora biti tamo (u Americi) do kraja svibnja sljedeće godine jer je to vrlo dug proces i morat će u bolnicu svaka tri tjedna. U međuvremenu moramo ostati negdje, moramo jesti i to je sve velika cijena, pogotovo za nas, budući da smo potrošili našu posljednju kunu na liječenje za našu kćer ", rekao je Kruna.

Kruna je pružila niz različitih udruga, ali bez sreće. Obitelj se približava svima koji se nalaze u Cincinnatiju u blizini bolnice, koji bi mogli pomoći kod smještaja.

Ako možete pomoći na bilo koji način s smještajem, molimo Vas da kontaktirate Ivu Funtek na e-mail: [email redacted]


Here is the story in English

14-year-old Croatian girl with rare condition gets chance in America but needs help

14-year-old Vanesa Dolenec from Koprivnica in northern Croatia was born with a rare and complex cloacal anomaly. She was born without one kidney, a bladder, colon and has had her uterus surgically removed. 

 
Every second day she goes for treatment at Zagreb’s Rebro hospital and for her to have a normal life she requires bladder surgery and a kidney transplant. Apart the Croatian president became familiar with her case, Vanesa was finally given an opportunity and has been accepted at the Cincinnati Children’s Hospital Medical Center on 26 November. 

A series of operations await Vanesa in America, such as bladder enlargement, catheterization, and depending on her condition after that, a kidney transplant. All the hospital expenses, as her mother Kruna explains, will be covered by The Croatian Health Insurance Fund (HZZO), but this only sorts out part of the problem for the Dolenec family.

“I need to raise money for airline tickets, visas and accommodation because we have to pay for this all ourselves. According to the agreement with the doctors, Vanesa must be there (in America) until the end of May next year because it is a very long process and she would need to go into the hospital every three weeks. In the meantime we need to stay somewhere, we have to eat and this is all a big cost, especially for us as we have spent our last kuna on treatment for our daughter,” Kruna said. 

Kruna has reached out to a number of different associations but with no luck. The family is reaching out to anyone in the Cincinnati area near the hospital who could possibly help with accommodation. 

If you can help in any way with accommodation please contact Iva Funtek on email: [email redacted]

You can also make donations to help the family on the GoFundMe page which has been set up on the link below:

 
Help Vanesa GoFundMe 

Organizer and beneficiary

Iva Funtek
Organizer
Indianapolis, IN
Zora Andric
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.