Main fundraiser photo

Siúlóid na gCailleach

Donation protected
Scoil lán-ghaelach is ea Gaelscoil Phádraig, lonnaithe i mBaile Breac, Co. Átha Cliath. Míle buíochas do gach duine atá sásta roinnt airgid a dheonadh don scoil!

Táimid ag eagrú siúlóid urraithe áitiúil do na páistí scoile in éadaí Oíche Shamhna Dé hAoine 28ú Deireadh Fómhair. Tá géarghá le cláir bán idirghníomhacha nua do seomraí na Naíonáin agus táimid ag lorg deontaisí ó thuismitheoirí, ó chairde agus ó lucht tacaíochta eile atá sásta síntiús a thabhairt dár gciste.

We are arranging a sponsored walk locally for the school children in Halloween dress on Friday 28th October. We are hoping to raise funds for some new interactive whiteboards for our infant classrooms and are seeking donations from parents, friends and other supporters who are willing to donate to our fund.

Go raibh maith agaibh!

Organizer

Gaelscoil Phádraig
Organizer
County Dublin

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee