Gargaarsa Artist Daani’eel Gammadaa

' Mudde 09,2020 galgala toora sa’aa 7:30 pm-tti Finfinnee naannoo Askoo bakka “Addis Safar” jedhamuun beekamutti Ingineer Daani’eel Gammadaa (Artist Daanii Kara Deemaa Show) jedhamuun beekamu hiriyaa isaa waliin osoo karaa irra deemuu ukkaamfame. Qaamni Engineer Daani’eeliin butee deeme qaama mootummaa ta’uu kan dubbatu namni qaamaan bira ture kun, konkolaataa 3F sadiin dhufanii konkolaataan tokko dura dabree daandii cufe. Inni tokko ammoo duubaan cufe. Kan hafe ammoo nu cina gahee namoota konkolaataa keessa jiran keessaa tokko “Kara Deema” jedhee erga waamee keessaa bu’anii ukkaamsuun konkolaataatti dabruu dubbata. Namootni konkolaaticha keessa turan garuu huccuu sivilii uffatus jedha. Ana dabalatee namootni daandicha irra turan iyyinus namni isaan dhagahu kan hin turre ta’uu kan dubbatu namni kun, Innillee osoo iyyuu ti kan ukkaamfamee deemes jedha. Ingineer Daaniin (Kara Deemaan) Roobii dabre kan qabame oggaa ta’u, maatii fi hiriyoonni akkasumas Ummatni Oromoo naannoo magaalaa Finfinnee jiraatan iyyaafannoo waajjiraalee Poolisii haga Federaalaa deemanii taasisanii achi buuteen isaa wallaalamee kan ture oggaa ta’u, Miidhaa hamaan irra gahee guyyaa har’aa Mudde 12,2020 Finfinnee naannoo Goorootti qarqara daandii irratti gatamee ti kan argame. Akka odeeffannoo arganneetti, gadi rarraasanii erga fannisaniin booda, reebicha akka malee irratti raawwatuun dhiigni funyaanii fi afaaniin bahuu, saanjaan wawwaraanamuu, electirikaan guggubuu fi qaama saalaa isaatti qaruuraa hidhuun erga dararaniin booda du’aa fi jiraa gidduutti dhiisanii cinaatti gatanii biraa deeman. Engineer Daani’eel Gammadaa qophii Kara Deemaa jedhuun TV. FIB irratti kan beekamu oggaa ta’u, ogummaan ittiin baratee eebbifame garuu Unibarsitii Madda Walaabuutti Construction Engineering dhaani. Oggaa baraataa Mooraa Unibarsitii Madda Walaabuu turettis bara 2014 hidhattoota sirna EPRDFn reebichi humnaan olii irratti raawwatamee sammuu keessatti dhiingi kuufamee waldhaansa taasifameefiin lubbuun isaa hafe jedhu kanneen isa beekan. Akkasumas bara 2015 hojiif gara Moyyalee deemee achittis tikoota mootummaa yerosiin akka malee reebamee dhiigni isaa baatii lamaaf dhangalaa turuu fi waldhaansa ogeessotni fayyaa taasisaniifiin dandamatee har’a gahe jedhu kanneen isa beekan kun. Ammas dararaan haganaa irratti raawwatamuun yaaddoo keessa nu galche kan jedhan namootni itti dhiyaatan, Hireen ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa marti akkuma kana ta’ee jira jedhu. Badiin sadarkaa kanaan nama gahu kan hin jirree fi har’as akkuma kaleessaa Oromummaan yakkamnee ti dachii keenya irratti baanee galuu kan dadhabnee jirru jechuun miidhama ulfaataa yeroo ammaa ummata Oromoo irra gahaa jiru kulkulfatanii dubbatu.

Donations

 See top
 • Michael Oli 
  • $55 
  • 19 d
 • Amanuel Gelan  
  • $30 
  • 26 d
 • Hirtee Kush 
  • $50 
  • 27 d
 • Anonymous 
  • $20 
  • 1 mo
 • Abdissa Koricho 
  • $50 
  • 1 mo
See all

Organizer

Ittafaa Oro 
Organizer
Calgary, AB
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more