Pomoc dla Tomka

46019894_1605591866257353_r.jpeg
W dniu dzisiejszym Tomek został odłączony od aparatury podtrzymującej życie i umieszczony w hospicjum.

Today, Tomek was disconnected from the life-supporting apparatus and placed in a hospice.
 

Zwracam się z prośbą  w imieniu rodziny Tomka Frodyma  o jakiekolwiek wsparcie finansowe. Tomek ma 48 lat i przebywa od 12 lat w Chicago,  nie mając rodziny ani  wielu znajomych . Cztery tygodnie temu w wyniku udaru został częściowo sparaliżowany,miał kłopoty z mową  i przewieziony do szpitala AMITA Health Resurrection Medical Center Chicago  przy Talcott gdzie od kilku dni zapadł w śpiączkę . Lekarze nie są
optymistyczne nastawieni co do poprawy jego stanu zdrowia. W zwiazku z obecna sytuacją pandemii, nie wolno odwiedzać chorych w szpitalach,  jakiekolwiek informacje o jego stanie zdrowia dochodzące od lekarzy są szczątkowe .Proszę o jakąkolwiek pomoc finansową .Matka Tomka mieszka w Polsce w Jaśle, rodzinnym  mieście  Tomka i jest bezradna wobec obecnej sytuacji. Tomek nie ma ubezpieczenia. 
Dziękuję za każdy rodzaj pomocy.

46019894_1605679415199083_r.jpeg


On behalf of Tomek Frodyma's family, I am asking for any financial support. Tomek is 48 years old and has been living in Chicago for 12 years, without family or many friends. Four weeks ago, as a result of a stroke, he was partially paralyzed, had speech difficulties, and was taken to AMITA Health Resurrection Medical Center Chicago in Talcott, where he had been in a coma for several days. Doctors are not optimistic about improving his health. Due to the current pandemic situation, it is forbidden to visit the sick in hospitals, any information about his health from doctors is rudimentary. I am asking for any financial help. Tomek's mother lives in Poland in Jasło, Tomek's hometown and is helpless in the face of the current situation. Tomek has no insurance.
Thanks for any kind of help.

46019894_1605591889593606_r.jpeg

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • $100 
  • 2 hrs
 • Edyta Kolbusz 
  • $20 
  • 10 hrs
 • Tomasz Banys 
  • $100 
  • 4 d
 • lukasz dadej 
  • $100 
  • 4 d
 • Wojciech Pyka 
  • $500 
  • 4 d
See all

Organizer and beneficiary

Jacek Boczarski 
Organizer
Chicago, IL
Lukasz Bujak 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more