Help a family in crisis

We are a family with two children of 2 years and 4 years. When we were told that we would get our first child we were happily happy. But that happiness quickly turned into fear. When we visited a doctor's visit we were told that our first daughter had something called gastroschisis and that she would need to be born with Caesarean section. And after that lie in hospital for a long time.

After struggling with countless doctor visits, our daughter was born. The operations went well and we finally got home. After this we decided to do everything for her and create a safe and stable life for here.

When we found out we would have one child we were terrified that the same thing would happen again. But this time we got a healthy and happy boy. However, my wife got a birth depression that we are still struggling with today.

Me and my wife have long dreamed of having their own restaurant, so when we received an offer to buy a restaurant, we thought that it could give our children a stable future.

We did all the research in the company and everything seemed to be in order. So after praying and begging money from everyone we know to get the money to buy a restaurant we bought it.

Then the nightmare started !!! Liabilities we did not know about and incorrect accounts and liabilities that had expired, etc. We have now been trying to get the economy in the company for one year. But it has not worked out.

We have a big financial problem privately because of this and it has led to, I have received a deprition and is completely exhausted. My wifes deprition is worse than ever.

Not the future we wanted for our children. Parents who work 24/7 to even afford to buy food and clothes for the children. The children are have to spend time in restaurant as we cannot have a daycare for them in the evenings and holidays and babysitting is not available.

The feeling when our children ask if we can buy an extra fruit when we are at the store and we have to say no because we currently cannot afford to even buy food for the day.

Now everything has gone so far that we will lose the restaurant and lose our only lifeline to give our children food and housrum.

We are not looking for help to save the restaurant because it has our worst decision in our lives!

We are looking for help in trying to save our family from ending up in the street!
All this has made us have extremely high debts privately. We have not received any salary for 8 months, but have taken out loans to be able to buy food and pay the most inportant bills.

I hope there are wonderful people out there who could donate some to us so our family does not end up on the street. We have searched for extra jobs beside the restaurant but not received anything.


Thankful for all the help you could give all the wonderful people in this big world !!Swedish

Vi är en familj med två barn på 2 år och 4 år. När vi fick beskedet att vi skulle få vårat första barn va vi överlö lyckliga. Men den lyckan förvandlades snabbt till skräck. När vid ett läkar besök fick vi reda på att våran första dotter hade något som heter gastroschisis och att hon skulle behöva födas med kejsarsnitt. Och efter det ligga på sjukhus under en längre tid.

Efter att kämpat med otaliga läkarbesök och koller föddes våran dotter. Operationerna gick bra och vi fick till slut komma hem.

Efter detta bestämde vi oss för att göra allt för henne och skapa en trygg och stabil tillvaro för henne.

När vi fick reda på att vi skulle få ett till barn va vi skräckslagna att samma sak skulle hända igen. Men denna gång fick vi en frisk och glad pojk. Dock så fick min sambo en förlossnings deprition som vi än idag kämpar med.

Jag och min sambo har länge drömt om att äga en egen restaurang, så när vi för snart 1 år sedan fick erbjudande om att köpa en restaurang så tänkte vi att det skulle kunna ge våra barn en stabil framtid.

Vi gjorde alla efterforskningar i bolaget och allt såg ut att vara i sin ordning. Så efter att bönat och tiggt pengar av alla vi känner för att få ihop till att köpa restaurange så köpte vi den.

Då började mardrömmen!!!
Skulder som vi inte fått vetskap om och felaktig bokföring och skulder som hade förfallit m.m vi har nu i ett års tid försökt få ordning på ekonomin i företaget. Men det ha rinte gått. Vi har fått stora ekonomiska problem privat på grund av detta och det har lett till att, jag har fått en deprition och är helt utmattad. Min sambos deprition är värre än någonsin.

Inte den framtid vi önskade för våra barn. Föräldrar som jobbar 24/7 för att ha råd att ens ha råd att köpa mat och kläder till barnen.
Barnen får lov att vara med på jobbet då vi ej kan ha dagis för dom på kvällar och helger och barnvakt ej attid finns.

Känslan när våra barn frågar om vi kan köpa en extra frukt när vi är iaffären och vi måste säga nej för vi igentligen inte har råd att ens köpa mat för dagen.

Nu har allt gått så långt att vi kommer bli av med restaurangen och där igenom våran enda livlina till att kunna ge våra barn mat och husrum.

Vi söker inte hjälp med att rädda restaurangen för den har vart vårat värsta beslut i våra liv!

Vi söker hjälp med att försöka rädda våran familj från att hamna på gatan!
Allt detta har gjort att vi har extremt höga skulder privat. Vi har inte fått någon lön på 8 månader utan tagit lån för att kunna köpa mat och betala dom vintigaste räkningarna.

Jag hoppas det finns underbara medmäniskor där ute som skulle kunna skänka några kronor till oss så våran familj inte hamnar på gatan. Vi har sökt extra jobb vid sidan av restaurangen men ej fått något.


Tacksam för all hjälp som ni underbara mäniskor skulle kunna tänkas ge!!

Donations


No donations yet. Be the first to help.

Organizer 


Fredrik Lindh 
Organizer
Borlänge, W, Sweden
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more