De Dutch Dragonfly weer in de lucht

€3,200 of €3,600 goal

Raised by 49 people in 3 months

[FOR ENGLISH TEXT SCROLL DOWN]

In de nacht van 21 op 22 januari is er ingebroken in de loods bij vliegclub Westerwolde in Vledderveen. Hier heeft Rinus in ‘t Groen zijn Dragonfly staan.

Aan diverse kleine vliegtuigen is er enorme schade gemaakt. Aan de Dragonfly van Rinus zijn alle kabels rondom de motor met geweld verwijderd en is de motor van zijn frame gehaald (zie foto).
de noodparachute is verwijderd en ook mee genomen.

uiteindelijk zijn de inbrekers gestoord in hun bezigheden en hebben ze het motorblok laten staan.

Elk jaar als de dagen weer langer worden en het weer beter, vliegt Rinus een ieder rond het vliegveld nabij Stadskanaal.
De deltavliegers van Nederland, welke sport ik ook beoefen, worden ook opgesleept boven het Groningse landschap.

Graag zie ik, maar met mij hopelijk velen, dat Rinus zijn Dragonfly weer snel kan herstellen om zodoende in het voorjaar traditie getrouw iedereen weer van een fijne vlucht te voorzien.

De te maken kosten bestaan uit een nieuwe noodparachute en kabels&sensoren voor de motor.
De verzekeringvan Rinus zijn Dragonfly dekt alleen schade door storm en brand. Vernieling en diefstal is uitgesloten.

PS: helaas kan via GoFundMe alleen per credit card worden gedoneerd. Neem contact op met mij als je wil doneren maar geen creditcard hebt of wilt gebruiken, als ik het bedrag dan ontvang heb via een andere manier, dan maak ik het over naar Gofundme (met jouw naamsvermelding).

PS 2: er lijkt een "verplichte" fooi van 15% te zijn als je via deze site je donatie invoert. Dit is NIET het geval. Via het dropdown menu kan je de optie "ander" kiezen en dan €0 invullen (of een ander bedrag als je de site wilt steunen).

-------

On the evening of 21st or 22nd of January, there was a burglary. The Westerwolde air club in Vledderveen was broken into. Here is where Rinus in 't Groen has his Dragonfly.

Major damage has been caused to various small aircraft. For the Dragonfly belonging to Rinus, all the cables around the engine were removed with brutt force and the engine was removed from its frame (see photo). The emergency parachute has been removed and stolen.

In the end the burglars were disturbed from their activities and they left the engine behind.

Every year when the days get longer and the weather improves, Rinus flies around the airport near Stadskanaal. The hang-gliders from the Netherlands, the sport I also enjoy, are also towed around the Groningen landscape.

I hope to see, and hopefully many others, that Rinus can quickly restore his Dragonfly, so that in the spring the tradition for everyone continues and we all have a nice flight again.

The necessary costs include a new emergency parachute and cables & sensors for the engine.

The insurance for Rinus' Dragonfly only covers damage caused by storm and fire.

(Thanks Judith de Bats for the perfect translation to English)

PS: GoFundMe accepts only creditcard for donation. If you haven't got a creditcard or don't want to use it, please contact me and once I received the money via another payment provider, I will transfer it to Gofundme (and put your name next to the donation).

PS 2: there seems to be a "mandatory" tip of 15% if you enter your donation via this platform. This is not the case. Via the dropdown menu you can choose the option "other" and then enter € 0 (or another amount if you want to support the site).

------
Website Rinus: http://dfblog.mintgroen.nl/


36494606_15484273990_r.jpeg

 

36494606_15484274150_r.jpeg

 

36494606_15484274320_r.jpeg

+ Read More
Ik heb zojuist het geld over gemaakt naar Rinus.
Omdat er minder kosten zijn dan eerder ingeschat zal Rinus contact met iedere donateur opnemen om een gedeelte terug te betalen.

I just transfered the money to Rinus. There were less costs, so Rinus will contact every contributor to pay a part back.
+ Read More
Dankzij de vele berichten, de aandacht vanuit de media en (anonieme) tips zijn gisteravond de gestolen spullen teruggevonden!

Rinus is op de hoogte gebracht dat zijn parachute gevonden is. Dank gaat uit naar iedereen die heeft opgelet en informatie heeft gedeeld zodat van iedereen de gestolen spullen zijn terug gevonden.

Aangezien de gestolen spullen teruggevonden zijn, kan het schadebedrag naar beneden bijgesteld worden. De grootste kostenpost was de nieuwe parachute. Rinus weet nog niet of de gestolen parachute beschadigd is en daarmee weet hij ook nog niet het exacte schade bedrag. Wanneer dit bedrag bekend is zullen de donateurs naar ratio terug betaald worden. Meer informatie hierover volgt later.

De kosten die nu gemaakt moeten worden zullen voornamelijk bestaan uit de aanschaf van nieuwe kabels, bevestigingsmaterialen en toebehoren. Aangezien er ‘gerommeld’ is met de dragonfly, zullen er montage, inspectie- en controlewerkzaamheden verricht moeten worden door specialisten.

In overleg met de politie, en in het kader van het nog lopende onderzoek, kan er momenteel niet meer informatie gegeven worden.

Zoals eerder geschreven, zullen er updates blijven komen.

-----

Because of the many messages, attention from the media and (anonymous) tips, the stolen items were found last night!
Rinus has been informed that his parachute has also been recoverd. Thanks to everyone who has paid attention and shared information so that everyone's stolen items could be found.
Since the stolen items have been recovered, the repair costs can now be adjusted accordingly. The biggest cost item was the new parachute. Rinus does not yet know whether the stolen parachute is damaged or not, and therefore he does not know the exact amount or cost of the damage. When this amount is known, the donors will be paid back to ratio. More information to come.
The costs that must now be considered, will mainly consist of the purchase and new cables, fasteners and accessories. Since the dragonfly has been tamperd with, assembly and inspection work will have to be done by specialists.
In consultation with the police, and in the context of the ongoing investigation, there is currently no additional information available. As previously written, updates will continue to come.
+ Read More
Read a Previous Update

€3,200 of €3,600 goal

Raised by 49 people in 3 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
CK
€100
Cor Keus
2 months ago
WS
€100
wouter strating
2 months ago
GW
€45
Gijs Wanders
2 months ago
GW
€5
Gijs Wanders
2 months ago
JE
€250
Joost Eertman
2 months ago
€50
Anonymous
2 months ago
HR
€25
Heleen Randonaero
2 months ago
BS
€50
Bart Weghorst (via Sander)
2 months ago
HS
€25
Han Stoevelaar
2 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.