حمایت از پادکست رادیو دستنوشته‌ها

$1,615 of $3,000 goal

Raised by 48 people in 6 months
در اپیزود ششم گفتم که پادکست ساختن کار پر زحمت و پرهزینه‌ایست و از آنجایی که تصمیم دارم تا جایی که ممکن است اسپانسر و تبلیغ تجاری قبول نکنم باید راهی برای تامین هزینه‌های پادکست پیدا کنم. اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید و پادکست‌های رادیو دستنوشته‌ها را دوست دارید و معتقدید با بازنگری تاریخ معاصر ایران بر اساس اسناد آرشیوی و گفتگوهای تاریخ شفاهی می‌توان مانع تکرار اشتباهات تاریخیمان شد و با پشتیبانی مالی از این پادکست به این هدف کمک کنید.
+ Read More

$1,615 of $3,000 goal

Raised by 48 people in 6 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
$50
Behzad Farzipour
2 days ago
$50
Arash Azizi
2 days ago
$20
Mostafa Rokooie
6 days ago
$20
Anonymous
16 days ago
$10
Anonymous
21 days ago
BF
$10
Babak Jalalzadeh Fard
24 days ago
GR
$20
Golnaz Rouhi
27 days ago
$50
Ali Akhavan
27 days ago
MY
$200
Mahshid Yassaei
28 days ago
KB
$100
Kamal Boorghani
29 days ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.