Children of Zululand - Barneheim

€500,000 goal

Campaign created 6 months ago
Zululand er det fattigaste området i Sør-Afrika og Sør-Afrika er det land i verden som har høgast tal HIV-positive. Mange barn som veks opp i Sør-Afrika i dag har ikkje foreldre i live og vert tatt hand om at eldre søsken eller andre slektningar. Andre barn har ingen nære. Det er eit skrikande  behov for barneheimar i Zululand - ein plass dei foreldrelause borna kan kalle "heim". Ein plass der det finst vaksne som bryr deg og som tek seg av dei, trøstar dei, set grenser, gir dei mat og sørger for at dei får medisin eller anna hjelp om det vert sjuke.

Children of Zululand er ei norsk forening som driv hjelpearbeid blant barn og funksjonshemma i Zululand. Sidan 2010 har stiftaren vore involvert i bygging av barnehagar og bustader, fadderordning, sponsorering, matprogram og mykje meir. Dei siste 7 åra har eit 100-tal norske engasjerte og eventyrlystne medmenneske vore med på våre turar til Zululand, der vi har hjelpt ein-til-ein, besøkt og støtte skular og barnehagar, knytta nettverk og venskapsband og hjulpe til med det vi har kunna. Vi er tufta på frivilligheit og har ingen administrasjons-kostnader. Alt som samlast inn går uavkorta til vårt arbeid i Zululand.

Vi planlegg no å bygge ein barneheim/barneby i Zululand. Små familie-einingar, der foreldrelause born skal få sin heim, i lag med omsorgsfulle vaksne. For at vi skal lukkast med dette, treng vi brei støtte og vi treng både små og store bidrag. Tusen takk for ditt bidrag!
+ Read More
Be the first to leave a comment on this campaign.

€500,000 goal

Campaign created 6 months ago
Created March 4, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
No donations yet. Help launch this campaign and become the first donor.
Be the first to leave a comment on this campaign.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.