Nazibruden - Dokumentären

kr100,000 goal

Campaign created 5 months ago

Ronin Media och Anna-Lena Joners-Larsson har ett avtal om den ultimata dokumentären om den s.k. "Nazibruden" som berättar om sitt liv som kvinna och levde ihop med en av Sveriges mest notoriska nazister. I denna dokumentär som kommer det ske avslöjanden som ingen har hört förut på vare sig föreläsningar eller annorstädes. Denna planeras vara cirka 45-50 minuter och kommer innehålla massor med olika saker.

Medlen som kommer in kommer öronmärkas och användas till omkostnaderna omkring denna dokumentär och givare kommer oavkortat få insyn i den följande redovisningen för omkostnaderna. Vi har planerat att denna ska börja spelas in i början på 2019.

Dela gärna denna länk som även kommer ligga på www.roninmedia.se/crowdfunders 

+ Read More
Be the first to leave a comment on this campaign.

kr100,000 goal

Campaign created 5 months ago
Created December 18, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
No donations yet. Help launch this campaign and become the first donor.
Be the first to leave a comment on this campaign.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.