Aturem la massificació turística

€1,012 of €1,000 goal

Raised by 30 people in 5 months
https://www.facebook.com/amicsdelanaturacadaques/videos/385218028890556/ cat/cast/eng

L'associació Amics de la Natura de Cadaqués és una associació sense ànim de lucre que es crea a la petita localitat de Cadaqués l'any 2016 en favor de la protecció a la tal.la indiscriminada dels plàtans de l'Avda. Caritat Serinyana dins el nucli urbà de Cadaqués.

Amb aquesta mirada un petit grup d'habitants de la població, locals i persones que s'estimen enormement l'indret fan un pas endavant creant aquesta associació per a poder aturar totes les accions possibles en contra de la naturalesa, el benestar i el patrimoni històric, cultural i paisatgístic d'aquesta població costera.


Els objectius de l'associació són molt clars :

- Protecció de la natura en general.

- Intervenció i control en el desenvolupament del Pla General Ordenació Urbana establert des del 1986 totalment obsolet, desfasat i en contra de l'equilibri vital d'una petita població com és Cadaqués.

- Protecció de les edificacions medievals, parets i diferents elements de pedra seca existents.

- Protecció total d'espècies autòctones com l'olivera verdal-llei de Cadaqués varietat d'oliva dins la DOP Empordà.

- Desenvolupament d'un pla estratègic per l'educació ambiental dels infants que viuen a Cadaqués.

- Organització per la creació d'un moviment de consciència ambiental a la població per netejar plages i camins antics per a restaurar.
- Treball en comú amb la comunitat i ens locals, així com altres associacions.

- Aconseguir un poble "slow town" prioritzant productes naturals d'aquí i accentuant el km0,.
 
- Formar part en un futur pròxim del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i d'adhessió a la Biosfera.


Ens hem unit a la plataforma SOS Costa Brava perquè compartim els seus objectius com a defensors d'un territori abusat per la petjada urbanística i perquè ens trobem sols davant la voràgine acció dels diferents agents de referència com Ajuntament i governs locals i nacionals.

D'aquesta forma ens ajudem per a poder arribar a tota la població i informar de tot el treball necesari per aturar els plans urbanístics i les aniquilacions d'arbres i zones rurals de la població de Cadaqués, per tal no es continui trinxant el territori. 

Cadaqués es troba en un dels pitjors moments de la seva expansió urbanística amb 3 grans projectes iniciats que destrossaran un dels llocs més bonics, emblemàtics i estimats del món. 
3 urbanitzacions aprovades en un pla urbanístic no revisat i sense cap respecte al medi natural on s'emplacen. 
A més d'una enorme pèrdua d'arbrat que per un poble tan petit quedarà completament desert en el seu nucli d'espais verds.


Per tot això us demanem la vostra ajuda en caràcter d'urgència.

Perquè per tal d'aturar aquest desastre ambiental necessitem informes de diferents tècnics que es responsabilitzin de totes aquestes accions a aturar. Informes de insostenibilitat i desfavorables als projectes urbanístics que estan imminents per iniciar, caducs i desfasats de més de 30 anys.

Us demanem que ens ajudeu amb el que pogueu per tal que l'associació Amics de la Natura de Cadaqués pugui aturar uns projectes urbanístics terribles per tothom i preservar una natura importantíssima i de gran bellesa i equilibri per la mediterrània.

Gràcies a tothom.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cadaqués finds itself in one of the worst moments of its urban expansion,  3 large projects, started ,to destroy one of the most beautiful, emblematic and beloved places in the world.

3 urbanizations approved in an urban plan 30 years ago, not reviewed and without any respect for the natural environment where they are placed.

This urban projects that are imminent to start,  are unsustainable for a small town like Cadaques

In addition  a huge loss of the protected  olive trees

“ Llei de Cadaques“ and an enourmous amount of enciant dry walls.  In urgency, for all this, we ask for your help!.

We joind SOS Costa Brava to stop this environmental disaster not only in Cadaques but all along the Costa Brava .

 We need reports from different technicians, for all these actions to stop.. 

We ask, that you help us, with what you can, so that the Association Amics de la Natura de Cadaques can stop this terrible urban projects for all and preserve an extremely important  beauty and balance in the Mediterranean.  Thank you all.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cadaqués se encuentra en uno de los peores momentos de su expansión urbana, 3 grandes proyectos, iniciados, para destruir uno de los lugares más bellos, emblemáticos y queridos del mundo. 3 urbanizaciones aprobadas en un plan urbano hace 30 años, no revisadas y sin ningún respeto por el entorno natural donde se ubican. Estos proyectos urbanos que son inminentes para comenzar, son insostenibles para un pueblo pequeño como Cadaques. Además una enorme pérdida de los olivos protegidos. "Llei de Cadaques" y una enorme cantidad de paredes secas ancianas. Con urgencia, por todo esto, pedimos su ayuda.
Nos unimos a SOS Costa Brava para detener este desastre ambiental no solo en Cadaqués sino en toda la Costa Brava.  Necesitamos informes de diferentes técnicos, para que todas estas acciones se detengan. Le pedimos que nos ayude con lo que pueda, para que la Asociación de Amics de la Natura de Cadaqués pueda detener estos terribles proyectos urbanos para todos y preservar una belleza y un equilibrio extremadamente importantes en el Mediterráneo. Gracias a todos.
+ Read More

€1,012 of €1,000 goal

Raised by 30 people in 5 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
MB
€30
Montse Benlloch
3 months ago
SP
€10
Susana Garcia pleyan
4 months ago
MC
€30
Maria Crespo
4 months ago
SV
€50
Sofie Vicente
4 months ago
GC
€100
GUY CLAVEL
4 months ago
MS
€50
Mouhannad Sadate
4 months ago
MC
€35
Max Caneda
4 months ago
JM
€5
James Mathew
4 months ago
DD
€10
Daniel Domenech
5 months ago
DE
€20
Delphine Espagno
5 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.