ICC2017: empowering who sees less

€644 of €10,000 goal

Raised by 17 people in 26 months
Imagine, a European host location where more than 60 blind and partially sighted youngsters aged 16 to 21 years old, from at least 15 different countries meet on a summer camp. They all have the same purpose, to unite their strength to open new ways to more independence and new possibilities for their studies, their employment as well as their spare time.

On this camp, they are able to attend workshops about the newest assistive technology, for example on smartphones and computers, aids to efficiently use text editing software, …, and also about social skills as how to accept or decline help or how to deal with blindness while pursuing a relationship. These workshops are given by experts who are very often blind or partially sighted themselves and help the young people to start or complete a study, to build a good social network, to find a job and even to travel abroad, following an Erasmus program or just meeting friends. Besides these workshops, there is time for culture, sports, music, relaxing and developing friendships that cross national borders. Moreover, a team of volunteers is more than willing to assist them where and when necessary.

Such a camp, International Camp on Communication and Computers (ICC) will be organized in  Belgium this year. From the 23rd of July until the first of August, our organization will welcome about 120 people from Europe and Japan in youth hostel De Blauwput, and at the department of electrical engineering from the university of Leuven to experience ten educative yet exciting days.

Our organization, ICC Belgium, is completely run on voluntary basis, driven by a dynamic and enthusiastic group of young people, mostly with a visual impairment themselves. We are all driven to strive for ICC’s mission for independence and integration of people with an impaired vision. In the years passed, We already organized some national activities with as their aim to  raise awareness for our cause, by people with or without a disability. Those activities we organized In cooperation with the Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), the Flemish catholic society for the disabled. Some examples of those activities were the ICC-days, where the general public had the opportunity to experience some of the workshops held at the summer camp for free, and dinners in the dark, where those interested, were able to feel what it was to dine in complete darkness.

The biggest challenge ICC Belgium has to face, has come right now, The organization of such a summer camp is a rather complex matter, and the costs we have to make are not to be underestimated: to arrange a bed and meals for each participant, staff member and guide, to find an accessible location where sufficient interesting workshops can be offered to the youngsters and to provide the location with all the necessary soft- and hardware to enable the participants to explore cutting edge accessibility technology, … Moreover, since not all participants have sufficient financial means, the organization also provides part of their participation fees.

And that is why we, a group of young people driven to organize this amazing event, are counting on your support! Every cent you donate here, will enable us to let that what you just imagined, become reality and to bring a little closer the dream of independence and of integration, for every participant at the summer camp as well as for ICC Belgium.

We already thank you in advance for your support and your trust with whole our hearts.

 
Stel je voor: een Europese gastlocatie waar meer dan 60 blinde en slechtziende jongeren tussen 16 en 21 jaar vanuit minstens 15 landen zich verzamelen op een zomerkamp. Dit doen ze met slechts één doel: de krachten bundelen en nieuwe poorten openen naar meer zelfstandigheid en mogelijkheden, zowel in het kader van hun studies, hun werksituatie, als hun vrije tijd.

Tijdens dit kamp kunnen ze workshops volgen over de nieuwste toegankelijke technologie en hulpmiddelen zoals smartphones met spraaktechnologie, efficiënt gebruik van tekstverwerkingssoftware, …, en ook over sociale vaardigheden zoals hoe hulp te aanvaarden of te weigeren, hoe om te gaan met blindheid bij het aangaan van een relatie, …. De workshops worden aangeboden door (ervarings)deskundigen die vaak zelf ook blind of slechtziend zijn. Deze workshops maken het voor de jongeren gemakkelijker om een studie te starten en te vervolledigen, een goed sociaal netwerk op te bouwen, een job te vinden en zelfs om naar het buitenland te reizen voor een erasmusprogramma of om vrienden te ontmoeten. Naast die workshops is er tijd voor cultuur, muziek, sport, ontspanning en vriendschappen over de grenzen heen. Een team van vrijwilligers en begeleiders staat bovendien paraat gedurende heel het kamp om te helpen waar en wanneer nodig.

Zo’n kamp: International camp on communication and computers (ICC) komt dit jaar naar België. Tussen 23 juli en 1 augustus ontvangt onze organisatie immers ongeveer 120 personen van over heel Europa en Japan in Jeugdherberg de Blauwput, en op het departement elektrotechniek van de KU Leuven om er 10 leerrijke en fantastische dagen van te maken.

Onze organisatie, dat is ICC Belgium. Wij zijn een volledig op vrijwillige basis gerunde vereniging, gestuwd door een dynamische en enthousiaste groep jongeren, hoofdzakelijk zelf met een visuele beperking. Wij zijn allemaal gedreven om de ICC missie van zelfstandigheid en integratie van mensen met een visuele beperking ook in België gehoor te laten vinden. In samenwerking met de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG, verzorgden we in de voorbije jaren dan ook nationale activiteiten met als doel zowel mensen met als zonder visuele beperking te sensibiliseren. Zo boden de nationale ICC Dage de kans aan een groter publiek om gratis te genieten van een selectie nuttige workshops uit het aanbod van het internationale zomerkamp, en Stelde zogenaamde Dinners In The Dark nieuwsgierigen in staat om voor even te voelen hoe het is om zonder zicht te dineren.

De grootste uitdaging staat ICC Belgium echter nu te wachten. De organisatie van het komende kamp is immers een best complexe aangelegenheid. Ook het kostenplatje voor een dergelijk initiatief is niet te onderschatten: Slaapplaatsen en maaltijden verzorgen voor alle deelnemers, begeleiders en personeel, een toegankelijke locatie bemachtigen waar workshops voor de jongeren aangeboden kunnen worden, deze locatie voorzien van alle soft- en hardware die nodig is om met de nieuwste toegankelijkheidstechnologie te werken … En omdat veel van de deelnemers aan een ICC het financieel minder breed hebben, staat de organisatie ook in voor een deel van hun kosten om deel te nemen.

Daarom rekenen wij, een groep gedreven jongeren die samen ICC Belgium vormen, op uw hulp. Elke Cent die u hier doneert zal helpen om dat wat u zich net voorstelde, werkelijkheid te laten worden en de droom van zelfstandigheid en integratie voor zowel ICC Belgium als elke deelnemer aan het toekomstige zomerkamp iets dichter bij te brengen.

Wij danken u alvast van ganser harte voor uw vertrouwen en steun.

 

 

Voor een donatie boven 40 euro kan u ook een gift storten aan de VZW Katholieke vereniging gehandicapten: KVG op rekeningnummer BE21 7895 5028 9203,
met volgende mededeling: ‘Gift ICC Belgium’.
Deze is dan immers voor u fiscaal aftrekbaar.
Meer info over het project: WWW.iccbelgium.or@g

contact: info@iccbelgium.org
+ Read More
We just received Somme massive support from Views International, an organisation that tries to bring blind and sighted together across Europe. Thanks go out to them, and all of you for supporting us :d .
Read what they had to say about us here:
http://www.viewsinternational.eu/?q=content/icc-2017-leuven
+ Read More
From the entire icc Belgium team, we want to wish every single one of you happy and marvellous holidays and a new year in which you are able to realize all your wishes. Also , we want to express our sincere gratitude for all help we have received so far in our mission to bring more independence and inclusion to the world of blind and visually impaired people. A mission that, more than anything, we promise to strive for in the upcoming year in which the first edition of ICC in Belgium will see the light of These 10 days, where European blind and visually impaired people unite and gain the necessary skills to thrive in their study and professional lives, can not exist without your continuing support.
So already now , we want to thank you for all help, albeit in the form of a donation, a service or simply by spreading the word about this project, to accomplish this mission, also in our most exciting year so far, 2017.
+ Read More
Dit is waarom Karen De Cock , ergotherapeut en vrijwilliger bij de laatste editie van ICC in Duitsland , vindt, dat ICC 2017 jou steun verdient:
Dit jaar werd ik gevraagd om mee als vrijwilliger aan te sluiten bij het ICC Camp in Dresden. Ik nam deel aan een trial dag en was verkocht omwille van het ongelofelijk enthousiasme en de leergierigheid van deze jongeren. ICC Belgium staat voor een groepje blinde adolescenten die het heft in eigen handen hebben genomen om hun ervaringen met technologie te delen met andere blinde en slechtziende jongeren.
Vanuit mijn ervaring als ergotherapeut, werkzaam met mensen met een visuele beperking, erken ik de noden van deze leeftijdsgroep om eerder van lotgenoten dan van hulpverleners te leren.
Voor deze toch wel belangrijke overgangsperiode van kind naar volwassene is er weinig ondersteuning,dus hebben ze dit platform gewoon zelf gemaakt. En wat ze zelf overbrengen doen ze met zoveel meer effect. Ik kan nog zo lang werken in de sector, ik als ziende, zal nooit kunnen overbrengen wat het betekent om blind te zijn, wat het betekent om blind over straat te stappen met een witte stok en je plan te trekken met het openbaar vervoer. Het effect dat jongeren en jong adolescenten dit aan elkaar overbrengen is zoveel groter dat het project ICC Belgium zeker verder moet ondersteund worden.
Dit jaar organiseren zij het ICC Camp in eigen land, in Leuven, waarvoor nog heel wat sponsoring nodig is. Zeker omdat zij dit eigenhandig hebben opgestart en niet vanuit een organisatie uit de sector. 
+ Read More
Dit is waarom Youssri Mejdoubi, ex-deelnemer en actief bestuurslid bij ICC Belgium vindt dat ICC 2017 jou steun verdient...

In 2013 kwam ik voor de allereerste keer in contact met het ICC. Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat dit mijn leven op een bepaalde manier voor goed veranderd heeft. Niet alleen is het bijzonder moeilijk om uit te leggen wat ICC juist met iemand doet, maar het zal ook altijd een uitdaging blijven om aan een buitenstaander precies weer te geven wat ICC eigenlijk is.
Op de eerste dag van het ICC in 2013 heb ik me echt afgevraagd waar ik eigenlijk aan begonnen was. Ik kreeg te maken met zoveel onbekende stemmen, zoveel onbekende talen,
Maar gelukkig was er uiteraard een taal die we allemaal konden spreken, het Engels.
Ik zal het ICC alvast nooit vergeten, vooral niet hoe je daar langdurige vriendschappen kan opbouwen, hoe je zoveel kan leren, hoe je met jezelf wordt geconfronteerd maar er dan toch veel sterker van wordt, en natuurlijk hoe al die ervaringen ook de rest van je leven beïnvloeden.
Na het ICC kom je thuis en besef je dat het kamp voorbij is. Je vindt het een beetje vreemd dat er Nederlands wordt gesproken en je moet je best doen geen Engels te spreken, tenzij dan om de internationale contacten die je hebt opgebouwd te onderhouden.
Sinds mijn deelname aan het ICC ben ik verschillende landen gaan bezoeken, heb ik ook meer liefde gekregen voor verschillende culturen, en is mijn drang om zelfstandig te zijn sterker geworden. Ik voel nu ook de behoefte om mensen dingen bij te brengen, en zo zijn er nog heel wat dingen die ik waarschijnlijk ben vergeten op te schrijven. ICC kan immers zo veel betekenen.
ICC stimuleert mensen op verschillende manieren. Of je nu gaat studeren aan de universiteit, van plan bent een job te zoeken, off het avontuur gaat opzoeken in het buitenland, voor al deze dingen
picture of Youssri in dragonboat
+ Read More
Read a Previous Update
Be the first to leave a comment on this campaign.

€644 of €10,000 goal

Raised by 17 people in 26 months
Created September 7, 2016
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
BC
€70
brigitte chauveheid
22 months ago

i wish you a very nice event, this is a great initiative !

€5
Richard Firth
22 months ago

:)

€25
Anonymous
23 months ago
€50
Anonymous
24 months ago
Be the first to leave a comment on this campaign.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.